Ellemann-Jensen: Forskeres konklusioner i artikel er ikke forelagt Nitratkomitéen