Ellemann: Det samlede billede af kvælstofindsatserne peger i forskellige retninger