Markant stigning: Hollandske bomtrawlere sejler langt mere i Skagerrak