Ellemann: Som udgangspunkt skal der være 100 meter afstand fra svinefold til nabobeboelse