SF: Hvorfor er rapporteringer inden for miljø- og fødevareområdet forsinkede?