Søren Egge Rasmussen (EL) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, om ministeriet har nogle refleksioner over, hvordan det kan være, at der kun er kommet ét høringssvar til lovforslaget