Mogens Jensen vil forhøre EU om hasteforanstaltninger mod bomtrawl