Udvalg: Er dansk målsætning mht. antibiotikaresistens koblet til EU-indsats?