Jensen: Ja, der har været kontakt mellem Norge og UK om fiskeriforholdene efter Brexit