Wermelin: Forbuddet mod sprøjtning og gødskning vil give bedre levevilkår for en række dyr og planter på de berørte arealer