V: Er Jensen enig i, at fiskeriet fra de små havne også er vigtigt for de lokale samfund?