Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

SF: Har Miljøstyrelsen handlet korrekt ved at dispensere for forbud mod neonikotinider?

SPØRGSMÅL:

MILJØSTYRELSEN: Trine Torp (SF) spørger milljø- og fødevareministeren, om Miljøstyrelsen har handlet korrekt, når styrelsen har dispenseret for forbuddet mod anvendelse af neonikotinider, med henvisning til at skadedyrene ikke kan bekæmpes på »nogen anden rimelig måde«, når Århus Universitet peger på, at sædskifte er den bedste metode til at undgå store problemer.

SF: Skal roedyrkere pålægges sædskifte?

SPØRGSMÅL:

SÆDSKIFTE: Trine Torp (SF) spørger miljø- og fødevareministeren, om han vil pålægge roedyrkerne tvunget sædskifte for at minimere problemet med skadedyr.