Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

EL spørger til torskefiskeri i den østlige del af Østersøen

SPØRGSMÅL:

FISKERI: Søren Egge Rasmussen (EL) spørger ministeren for fiskeri og ligestilling, om det vil være mere effektfuldt at indføre straksforbud for torskefiskeri i den østlige del af Østersøen end at starte en forhandling om reduktion af torskefiskeri. 

SF: Skal roedyrkere pålægges sædskifte?

SPØRGSMÅL:

SÆDSKIFTE: Trine Torp (SF) spørger miljø- og fødevareministeren, om han vil pålægge roedyrkerne tvunget sædskifte for at minimere problemet med skadedyr.

SF: Har Miljøstyrelsen handlet korrekt ved at dispensere for forbud mod neonikotinider?

SPØRGSMÅL:

MILJØSTYRELSEN: Trine Torp (SF) spørger milljø- og fødevareministeren, om Miljøstyrelsen har handlet korrekt, når styrelsen har dispenseret for forbuddet mod anvendelse af neonikotinider, med henvisning til at skadedyrene ikke kan bekæmpes på »nogen anden rimelig måde«, når Århus Universitet peger på, at sædskifte er den bedste metode til at undgå store problemer.

DF: Skal dansk madkultur opretholdes på skolerne?

SPØRGSMÅL:

Kenneth Kristensen Berth (DF) spørger undervisningsministeren, om praktiske årsager er tilstrækkeligt et argument for at afslå at servere svinekød i en skolekantine, og om det er vigtigt at opretholde dansk madkultur på skoler og uddannelsesinstitutioner.