Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jakob Ellemann-Jensen: Mindst 20 EU-lande har national lovgivning om illoyale handelspraksisser

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Pia Adelsteen (DF), at 11 medlemsstater har opfordret Kommissionen til at fremlægge forlsag til EU-regler på området for illoyale handelspraksisser mellem virksomheder i fødevareforsyningskæden. Yderligere 4 lande og Parlamentet støtter initiativet. Kun otte lande - herunder Danmark - har ingen national lovgivning på området.

Mai Mercado: Daginstitutioner må gerne servere vegetarisk mad

SVAR:

Børne- og socialministeren svarer Claus Kvist Hansen (DF), at det er et lovkrav, at maden i daginstitutioner skal være sund. Institutionerne kan servere vegetarisk mad, så længe maden efterlever lovkravene, Fødevarestyrelsens anbefalinger om sund kost til børn samt kommunale ønsker og behov.

Ellemann: Sådan straffes ulovligt trawlfiskeri

SVAR:

Fiskeriministeren svarer Mette Abildgaard (K), at Fiskeristyrelsen vil straffe to fartøjer, der har begået ulovligt trawlfiskeri i Øresund, med fratagelse af fiskerilicens og årsmængde i en måned.