Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann-Jensen oplyser om klimaeffekter ved Conservation Agriculture

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Ida Auken (R), at CA ofte tilskrives positive effekter på lagring af kulstof og emission af drivhusgasser, men de kvantitative effekter vil afhænge af den aktuelle udformning. Med den aktuelle viden vurderes det, at CA ikke repræsenterer et selvstændigt potentiale for reduktion af klimagas-udledning.

Sophie Løhde redegør for udbuddet af den fælleskommunale fødevareaftale

SVAR:

Innovationsministeren svarer Pia Adelsteen (DF), at Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) er ved at planlægge et genudbud af den nu opsagte fælleskommunale fødevareaftale. SKI har endnu ikke besluttet, hvad den præcise omsætningsgrænse skal være på det kommende udbud. 

Ellemann-Jensen: Positive effekter fra biogas kommer konventionelle og økologiske landmænd til gode

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer udvalget, at positive effekter fra biogassen kommer både konventionelle og økologiske landmænd til gode. Økologiske landmænd i egne med få husdyr kan have en udfordring med at få nok økologisk gødning. I de tilfælde kan biogassektoren bidrage til at gøre det nemmere at omfordele den afgassede gylle til de områder, hvor der er brug for den. 

Ellemann-Jensen: Økologiske landmænd kan have udfordringer med at skaffe nok næringsstoffer

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer udvalget, at han anerkender, at økologiske landmænd kan have udfordringer med at skaffe næringsstoffer nok. I Vækstplan for dansk økologi er økologernes udfordringer med næringsstofforsyningen adresseret som ét af fem indsatsområder. Arbejdet med området vil ske i samarbejde med landbruget, fødevareindustrien, biogasindustrien og relevante myndigheder.