Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Esben Lunde afviser myndighedsoverdragelse af dispensationspraksis

SVAR:

Miljø- og fødevareminsteren fastslår i et svar til Søren Egge Rasmussen (EL), at der ikke har været tale om en myndighedsoverdragelse til SEGES i forbindelse med dispensationer til anvendelse af sprøjtemidlet Spotligt Plus. Midlet er desuden kun anvendt i begrænset omfang.

Esben Lunde: EU-Kommissionen accepterer stiltiende danske særregler

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at EU-regler fastsætter en vægtgrænse for import af fødevarer fra ikke-EU-lande. EU-Kommissionen er kritisk over for de danske særregler på området, men accepterer dem. En ændring af regler kan få Kommissionen til at ophæve danske særregler. 

Troels Lund vil forebygge nedslidning i udsatte brancher

SVAR:

Beskæftigelsesministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at han og regeringen vil forebygge nedslidning i udsatte brancher som f.eks. fødevarebranchen og på den måde fastholde borgerne på arbejdsmarkedet længere. 

Esben Lunde redegør for EU-Kommissionens naturplejeregler

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren redegør over for Trine Torp (SF) for retningslinjerne for EU-Kommissionens retningslinjer for naturpleje på landbrugsarealer. De danske udpegninger af landbrugsarealer er godkendt af Kommissionen.