Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jensen: Der er brug for en større indsats for at nå målsætningen om, at udnyttelse af fiskebestandene skal give bæredygtigt udbytte

SVAR:

FISKERI: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Torsten Schack Pedersen (V), at den fælles fiskeripolitik har en målsætning om, at udnyttelsen af fiskebestandene skal være på et niveau, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte i 2020. Der er dog stadig bestande, hvor denne målsætning ikke er nået, og derfor kræves der en større indsats fremadrettet.

Jensen: Domstolene kan pålægge offentlige myndigheder at udbetale erstatning til virksomheder i særlige tilfælde

SVAR:

ERSTATNING: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Eva Kjer Hansen (V), at offentlige myndigheder som udgangspunkt ikke har hjemmel i lovgivningen til at udbetale erstatning, hvis myndigheden har begået en fejl. Dog kan domstolene pålægge myndigheden at udbetale erstatning, hvis der ligger en særlig grovhed i den pågældende myndigheds handling, og såfremt der er en direkte årsagssammenhæng mellem myndighedens overtrædelse og den berørte virksomheds tab. 

Jensen: Nej, vi har ikke planer om at flytte Fiskeristyrelsen til Nordjylland

SVAR:

UDFLYTNING: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Torsten Schack Pedersen (V), at regeringen har igangsat arbejdet med at genoprette Fiskeristyrelsen efter kritik af forvaltningen på fiskeriområdet. Derfor er der ikke aktuelle planer om en udflytning af Fiskeristyrelsen.

Jensen: Dyr er sansende væsner

SVAR:

DYR: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at dyr er sansende væsner. Ordet sansende skal dog forstås i en bredere forstand end at føle smerte og lidelse og inkluderer situationer, hvor dyr refleksmæssigt reagerer på sanseindtryk så som lys, lyd, tryk, temperatur, fysiske og kemiske påvirkninger.