Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jensen: En bruttoarealmodel vil kunne give landbrugeren en større fleksibilitet

SVAR:

HEKTARSTØTTE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Eva Kjer Hansen (V), at en bruttoarealmodel vil kunne give landbrugeren en større fleksibilitet, da det vil f.eks. blive tilladt at områder på en mark kan stå med højt uslået græs. Målet er, at de udyrkede dele af landbrugsarealet kan blive holdt uden for den normale årlige markdrift.

Wermelin: Mårhunde og vaskebjørne skal bekæmpes under hensyn til dyrevelfærd

SVAR:

DISPENSATIONER: Miljøministeren svarer Anni Matthiesen (V), at mårhunde og vaskebjørne skal bekæmpes, fordi de kan gøre stor skade på truede arter i Danmark. Dog skal der tages hensyn til dyrevelfærd. Miljø- og Fødevareministeriet er ved at undersøge de faglige og jagtetiske aspekter.

Jensen: Den fælles landbrugspolitik kan bidrage til at understøtte EU's målsætninger inden for miljø og klima

SVAR:

LANDBRUGSSTØTTE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Zenia Stampe (R), at regeringen arbejder for en så høj øremærkning som muligt af den direkte støtte og landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaordninger. Kommissionen har alene foreslået en øremærkning på 30 procent af landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaformål.

Kofod: Regeringen støtter en konstruktiv tilgang til makrelfiskeri fra Grønlands side

SVAR:

SANKTIONER: Udenrigsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at fiskeri er et fuldt overtaget ansvarsområde for Grønland, hvorfor Grønland har kompetencen til at forvalte makrelfiskeriet og forhandle med de andre parter om den delte bestand af makrel. Regeringen støtter en konstruktiv tilgang til sagen fra Grønlands side.

Så meget fiskes med bomtrawl i to Natura 2000-områder

SVAR:

FOLKETINGSSVAR: Belgiere står for set set al erhvervsfiskeri med bomtrawl i Natura 2000 områder i Nordsøen og Skagerrak, viser folketingssvar fra fiskeriminister Mogens Jensen (S). Se tallene her.