Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mogens Jensen: Jeg har ikke kendskab til konflikt mellem fiskere

SVAR:

FISKERI: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at han ikke har kendskab til en konflikt mellem danske og hollandske fiskere i Vadehavet. Emnet bliver drøftet til et kommende møde i Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg.

EU tager i december stilling til forbud mod chlorpyrifos

SVAR:

MINISTERSVAR: EU-Kommissionen forventer i december at tage stilling til et EU-forbud mod brug af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl, hvorefter et EU-forbud mod indhold af stofferne i fødevarer kan komme i tale, viser et folketingssvar fra fødevareminister Mogens Jensen (S). 

Mogens Jensen: Slagtning af dyr skal foregå på et slagteri

SVAR:

MARKSKYDNING: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Erling Bonnesen (V), at slagtning af dyr skal foregå på et slagteri, med mindre der er tale om nødslagtning af dyr. Der bliver arbejdet på en løsning, eksempelvis et mobilt slagteri. 

Jørgensen: Den danske fødevareproduktion skal gøres mere klimavenlig

SVAR:

ANBEFALINGER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at regeringen vil udarbejde en klimahandlingsplan, der blandt andet indebærer, at de danske drivhusgasudledninger skal reduceres betragteligt. Derudover skal den den danske fødevareproduktion gøres mere klimavenlig, end den er i dag.