Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wermelin: Landbrugsdrift på Livø er ikke Socialdemokratiets udgangspunkt

SVAR:

OMLÆGNING: Miljøministeren svarer Jacob Jensen (V), at det ikke er Socialdemokratiets udgangspunkt, at der skal være landbrugsdrift på Livø, men at andre partier har et ønske om, at landbrugsdriften på Livø fortsætter, og at andre statslige områder i stedet udlægges til natur.

Wermelin: I 2019 blev der ført tilsyn med 938 store svinebrug

SVAR:

GODKENDELSER: Miljøministeren svarer Carl Valentin (SF), at kommunerne fører basistilsyn med svinebrugene hvert tredje år, og at der i 2019 blev ført tilsyn med 938 store svinebrug (IE svinebrug). Der blev i alt foretaget 511 håndhævelser som følge af tilsynene. Tilsynene er til for at tjekke, at svinebrugene overholder de vilkår, de har fået i deres miljøgodkendelse.

Wermelin: På baggrund af høringssvar og en samlet afvejning af argumenter besluttede Kemikalieinspektionen at afstå fra at forbyde anprisninger på hudplejeprodukter

SVAR:

INSPEKTION: Miljøministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at Kemikalieinspektionen besluttede at afstå fra at udstede en endelig indskærpelse af brugen af anprisninger på baggrund af høringssvar. Kemikalieinspektionen har dog vejledt om, at kosmetikvirksomhederne bør være opmærksom på brug af anprisningerne "sensitiv" eller "sensitiv hud" på parfumeholdige kosmetikprodukter.

Jørgensen: Opgørelserne over Danmarks nationale drivhusgasudledninger bliver udarbejdet i henhold til FN's retningslinjer

SVAR:

KLIMAMÅL: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Lise Bech (DF), at opgørelserne over Danmarks nationale drivhusgasudledninger bliver udarbejdet i henhold til FN's retningslinjer, hvilket betyder, at lande indrapporterer de udledninger, der finder sad fra national grund. Derfor skal vi stadig være opmærksomme på, at vores forbrugsvaner i Danmark har betydning for, hvad der bliver udledt andre steder fra. 

Wermelin: Naturen er i tilbagegang

SVAR:

UDVIKLING: Miljøministeren svarer Erling Bonnesen (V), at 347 rødlistede arter i Danmark er uddøde siden 1980, men at 60 af dem er genfundne. Naturen er i tilbagegang, og på den seneste rødliste optræder mere end 4400 arter som rødlistede, hvilket svarer til 42 procent af de vurderede arter.

Jensen: Jeg vil ikke tage initiativ til at øge den danske tobiskvote

SVAR:

TOBIS: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Torsten Schack Pedersen (V), at den norske forhøjelse af tobiskvoten ikke giver anledning til at øge EU's kvoter, da der er tale om to forskellige forvaltningsmodeller. Jensen vil dog tage initiativ til, at Danmark bør anvende den mulighed for 10 procent år til år-fleksibilitet, som allerede er en mulighed i henhold til EU's fælles fiskeripolitik.