Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Hækkerup: Det er naturligt, at kommunikationsmedarbejdere tager kontakt til medierne for at gøre opmærksom på forhold, som efter ministeriets opfattelse ikke er faktuelt korrekte

SVAR:

MINK: Justitsministeren svarer Karina Adsbøl (DF), at han har været vidende om, at embedsfolk har kontaktet medierne for at gøre opmærksom på forhold, som efter ministeriets opfattelse ikke er faktuelt korrekte. En sådan kontakt mellem embedsmænd og journalister ligger helt inden for rammerne af embedsværkets virksomhed.

Prehn: Der blev sat ind i de pågældende nordjyske kommuner, fordi der var flere, der var smittet med minkvarianter af covid-19

SVAR:

CORONA: Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri svarer Lise Bech (DF), at de syv kommuner blev omfattet, fordi minkvarianter af covid-19 primært var fundet i de kommuner. Der blev sat ind der, fordi der på det givne tidspunkt var stor forekomst af personer smittet med minkvarianter af covid-19 og ikke fordi, der var fundet varianten Cluster-5.

Prehn: I EU-direktivet om producentansvaret for fiskeredskaber er der ikke krav om, at producenterne har ansvaret for efterladte fiskeredskaber

SVAR:

FISKERIREDSKABER: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Torsten Schack Pedersen (V), at der ikke er et krav om, at producenterne har ansvaret for henkastet affald eller efterladte fiskeredskaber, men at producenterne skal afholde alle nødvendige omkostninger til affaldshåndtering af de udtjente fiskeredskaber.

Prehn: Nedgravning af mink skal foretages efter de miljømæssige retningslinjer om nedgravning

SVAR:

CORONA: Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri svarer Kristian Pihl Lorentzen (V), at Naturstyrelsen har udpeget steder på statslige arealer, hvor minkene kan graves ned, og nedgravning foretages efter de miljømæssige retningslinjer. Miljøstyrelsen vurderer, at det er usikkert, hvorvidt der vil opstå forurening af overfladevand, og at der sandsynligvis ikke vil opstå en akut påvirkning af overfladevand.