Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann-Jensen oplyser om klimaeffekter ved Conservation Agriculture

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Ida Auken (R), at CA ofte tilskrives positive effekter på lagring af kulstof og emission af drivhusgasser, men de kvantitative effekter vil afhænge af den aktuelle udformning. Med den aktuelle viden vurderes det, at CA ikke repræsenterer et selvstændigt potentiale for reduktion af klimagas-udledning.

Sophie Løhde redegør for udbuddet af den fælleskommunale fødevareaftale

SVAR:

Innovationsministeren svarer Pia Adelsteen (DF), at Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S (SKI) er ved at planlægge et genudbud af den nu opsagte fælleskommunale fødevareaftale. SKI har endnu ikke besluttet, hvad den præcise omsætningsgrænse skal være på det kommende udbud.