Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Udledninger forbundet med forarbejdning af minkskind vurderes ikke at øge det danske klimaregnskab i nævneværdigt omfang

SVAR:

MINKFARME: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Mai Villadsen (EL), at drivhusgasudledninger relateret til forarbejdning af minkskind indgår i Danmarks nationale drivhusgasopgørelser, men at udledningerne ikke vurderes at øge det danske klimaregnskab betragteligt, da næsten alle minkskindene eksporteres til udlandet til videre forarbejdning.

Jensen: Ja, efterladte fiskeredskaber skal betragtes som ulovlige og bør fjernes

SVAR:

FISKERIGARN: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at efterladte fiskeredskaber, som ikke røgtes jævnligt eller som ikke er mærket efter reglerne med navn og adresse, skal betragtes som ulovlige og fjernes. Derfor har han taget initiativ til, at indberetningspligten for gamle redskaber fremover også gælder fritidsfiskere. 

Jensen: I den kommende klimahandlingsplan for landbruget vil der skulle tages stilling til landbrugets klimabidrag

SVAR:

CO2-REDUKTION: Fødevareministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at der i den kommende klimahandlingsplan for landbruget vil skulle tages stilling til landbrugets klimabidrag og det videre arbejde frem mod en jordreform. Derudover vil der, afhængigt af EU-processerne omkring den nye landbrugsreform, også skulle tages til stilling til anvendelse af landbrugsstøtten.

Wermelin: Landbrugsdrift på Livø er ikke Socialdemokratiets udgangspunkt

SVAR:

OMLÆGNING: Miljøministeren svarer Jacob Jensen (V), at det ikke er Socialdemokratiets udgangspunkt, at der skal være landbrugsdrift på Livø, men at andre partier har et ønske om, at landbrugsdriften på Livø fortsætter, og at andre statslige områder i stedet udlægges til natur.