Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jensen: Den fælles landbrugspolitik kan bidrage til at understøtte EU's målsætninger inden for miljø og klima

SVAR:

LANDBRUGSSTØTTE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Zenia Stampe (R), at regeringen arbejder for en så høj øremærkning som muligt af den direkte støtte og landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaordninger. Kommissionen har alene foreslået en øremærkning på 30 procent af landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaformål.

Kofod: Regeringen støtter en konstruktiv tilgang til makrelfiskeri fra Grønlands side

SVAR:

SANKTIONER: Udenrigsministeren svarer Aaja Chemnitz Larsen (IA), at fiskeri er et fuldt overtaget ansvarsområde for Grønland, hvorfor Grønland har kompetencen til at forvalte makrelfiskeriet og forhandle med de andre parter om den delte bestand af makrel. Regeringen støtter en konstruktiv tilgang til sagen fra Grønlands side.

Så meget fiskes med bomtrawl i to Natura 2000-områder

SVAR:

FOLKETINGSSVAR: Belgiere står for set set al erhvervsfiskeri med bomtrawl i Natura 2000 områder i Nordsøen og Skagerrak, viser folketingssvar fra fiskeriminister Mogens Jensen (S). Se tallene her. 

Mogens Jensen: Jeg har ikke kendskab til konflikt mellem fiskere

SVAR:

FISKERI: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at han ikke har kendskab til en konflikt mellem danske og hollandske fiskere i Vadehavet. Emnet bliver drøftet til et kommende møde i Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg.

EU tager i december stilling til forbud mod chlorpyrifos

SVAR:

MINISTERSVAR: EU-Kommissionen forventer i december at tage stilling til et EU-forbud mod brug af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl, hvorefter et EU-forbud mod indhold af stofferne i fødevarer kan komme i tale, viser et folketingssvar fra fødevareminister Mogens Jensen (S).