Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mogens Jensen: Jeg har ikke kendskab til konflikt mellem fiskere

SVAR:

FISKERI: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at han ikke har kendskab til en konflikt mellem danske og hollandske fiskere i Vadehavet. Emnet bliver drøftet til et kommende møde i Rådgivende Erhvervsfiskeriudvalg.

Mogens Jensen: Slagtning af dyr skal foregå på et slagteri

SVAR:

MARKSKYDNING: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Erling Bonnesen (V), at slagtning af dyr skal foregå på et slagteri, med mindre der er tale om nødslagtning af dyr. Der bliver arbejdet på en løsning, eksempelvis et mobilt slagteri. 

Jørgensen: Den danske fødevareproduktion skal gøres mere klimavenlig

SVAR:

ANBEFALINGER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at regeringen vil udarbejde en klimahandlingsplan, der blandt andet indebærer, at de danske drivhusgasudledninger skal reduceres betragteligt. Derudover skal den den danske fødevareproduktion gøres mere klimavenlig, end den er i dag. 

Ellemann: Helt uacceptabel behandling af dyr i Polen

SVAR:

MISHANDLING: Miljø- og fødevareministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at han tager kraftigt afstand fra den behandling af dyr, som man har set på optagelser fra Polen. Han oplyser, at danske virksomheder ikke ser ud til at have modtaget noget af kødet.

Ellemann: Sædskifte løser ikke problemerne med bl.a. flyvende insekter.

SVAR:

MILJØSTYRELSEN: Miljø- og fødevareministeren svarer Trine Torp (SF), at sædskifte ikke løser problemerne med bl.a. flyvende insekter. Miljøstyrelsen vurderer, at bejdsning af roefrø med en lav koncentration af neonikotinoider ikke udgør en uacceptabel risiko for miljø eller sundhed med de fastsatte risikobegrænsende foranstaltninger.

Ellemann: Krav for svinehold er fagligt forsvarlige

SVAR:

SVIN: Miljø- og fødevareministeren svarer Rasmus Vestergaard Madsen (EL), at ministeren kan fastsætte regler om dyrs opholdsarealer m.v., og at kravene i bekendtgørelsen om beskyttelse af svin er vurderet faglige ansvarlige og inden for de krav, der i øvrigt stilles om hold af dyr.