Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann: Helt uacceptabel behandling af dyr i Polen

SVAR:

MISHANDLING: Miljø- og fødevareministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at han tager kraftigt afstand fra den behandling af dyr, som man har set på optagelser fra Polen. Han oplyser, at danske virksomheder ikke ser ud til at have modtaget noget af kødet.

Ellemann: Sædskifte løser ikke problemerne med bl.a. flyvende insekter.

SVAR:

MILJØSTYRELSEN: Miljø- og fødevareministeren svarer Trine Torp (SF), at sædskifte ikke løser problemerne med bl.a. flyvende insekter. Miljøstyrelsen vurderer, at bejdsning af roefrø med en lav koncentration af neonikotinoider ikke udgør en uacceptabel risiko for miljø eller sundhed med de fastsatte risikobegrænsende foranstaltninger.

Ellemann: Krav for svinehold er fagligt forsvarlige

SVAR:

SVIN: Miljø- og fødevareministeren svarer Rasmus Vestergaard Madsen (EL), at ministeren kan fastsætte regler om dyrs opholdsarealer m.v., og at kravene i bekendtgørelsen om beskyttelse af svin er vurderet faglige ansvarlige og inden for de krav, der i øvrigt stilles om hold af dyr.

Riisager: Jeg har ikke tænkt mig at detailregulere skolemad

SVAR:

Undervisningsministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at ministeren finder det vigtigt at bevare den lokale frihed for skolerne til at bestemme, hvilken mad skolen skal tilbyde eleverne. Ministeren har ikke tænkt sig at detailregulere eventuelle madordninger på skoler eller ungdomsuddannelser.

Esben Lunde: Pesticidkontrol er endnu ikke afsluttet

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at et helt års pesticidkontrol endnu ikke er afsluttet, da perioden går fra april til marts. Ministeren vil derfor ikke foretage sig yderligere i forhold til ulovlige sprøjtegifte endnu.

Troels Lund vil forebygge nedslidning i udsatte brancher

SVAR:

Beskæftigelsesministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at han og regeringen vil forebygge nedslidning i udsatte brancher som f.eks. fødevarebranchen og på den måde fastholde borgerne på arbejdsmarkedet længere.