Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

EU tager i december stilling til forbud mod chlorpyrifos

SVAR:

MINISTERSVAR: EU-Kommissionen forventer i december at tage stilling til et EU-forbud mod brug af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl, hvorefter et EU-forbud mod indhold af stofferne i fødevarer kan komme i tale, viser et folketingssvar fra fødevareminister Mogens Jensen (S). 

Ellemann-Jensen: Fødevarestyrelsen fører løbende kontrol med fokus på vildledende mærkning

SVAR:

TILSYN: Miljø- og fødevareministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at Fødevarestyrelsen jævnligt gennemfører kontrolkampagner med fokus på vildledende mærkning. Han oplyser yderligere, at det altid er vigtigt at se på mærkning af produktet som helhed, da noget information om produktet kan opveje andre oplysninger, der isoleret set virker vildledende. 

Lauritzen: Jeg så gerne chokoladeafgiften afskaffet

SVAR:

AFGIFT: Skatteministeren svarer Joachim B. Olsen (LA), at han helst så chokoladeafgiften afskaffet. Det ville dog medføre et væsentligt mindreprovenu, som der så skulle findes finansiering til.

Ellemann: Se listen over regeringens indsats i forhold til madspild

SVAR:

MADSPILD: Miljø- og fødevareministeren oplyser Trine Torp (SF) om regeringens tiltag i forhold til madspild. Det indebærer blandt andet etableringen af en tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab, en ny affaldsplan og en guide til at undgå madspild på festivaller.

Ellemann: Det samlede billede af kvælstofindsatserne peger i forskellige retninger

SVAR:

KVÆLSTOFREDUKTION: Miljø- og fødevareministeren svarer Ida Auken (R), at ministeriet har en løbende dialog med EU-kommissionen om aftalen. For at kunne tage stilling til flere initiativer kræves en vurdering fra Aarhus Universitet, da det samlede billede af kvælstofindsatserne peger i forskellige retninger.