Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann-Jensen: Vi kan ikke udregne den gennemsnitlige sagsbehandlingstid

SVAR:

SAGSBEHANDLING: Miljø- og fødevareministeren oplyser til sit udvalg, at der ikke er datagrundlag til at lave beregninger af gennemsnitssagsbehandlingstider. Han oplyser dog, at sagsbehandlingstiden ikke i alle tilfælde har været tilfredsstillende, men at der bliver arbejdet på at nedbringe tiden.

Ellemann: Helt uacceptabel behandling af dyr i Polen

SVAR:

MISHANDLING: Miljø- og fødevareministeren svarer Kenneth Kristensen Berth (DF), at han tager kraftigt afstand fra den behandling af dyr, som man har set på optagelser fra Polen. Han oplyser, at danske virksomheder ikke ser ud til at have modtaget noget af kødet.

Ellemann: 200 nye målestationer tages i brug inden 2019

SVAR:

VANDLØB: Miljøministeren oplyser til Lise Bech (DF), at der med Landbrugspakken følger 200 nye målestationer, der tages i brug frem mod 2019. Ministeren oplyser desuden, at det for vandkvaliteten i vandløb primært er spildevandsudledninger med organiske iltforbrugende stoffer, der er afgørende for opnåelse af økologisk god tilstand.

Ellemann: Sædskifte løser ikke problemerne med bl.a. flyvende insekter.

SVAR:

MILJØSTYRELSEN: Miljø- og fødevareministeren svarer Trine Torp (SF), at sædskifte ikke løser problemerne med bl.a. flyvende insekter. Miljøstyrelsen vurderer, at bejdsning af roefrø med en lav koncentration af neonikotinoider ikke udgør en uacceptabel risiko for miljø eller sundhed med de fastsatte risikobegrænsende foranstaltninger.

Ellemann: Krav for svinehold er fagligt forsvarlige

SVAR:

SVIN: Miljø- og fødevareministeren svarer Rasmus Vestergaard Madsen (EL), at ministeren kan fastsætte regler om dyrs opholdsarealer m.v., og at kravene i bekendtgørelsen om beskyttelse af svin er vurderet faglige ansvarlige og inden for de krav, der i øvrigt stilles om hold af dyr.

Eva Kjer: Dansk ål kan ikke eksporteres ud af EU

SVAR:

ÅL: Fiskeriministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at ål opdrættet i Danmark ikke må eksporteres uden for EU, da det vil stride mod EU-reglerne for beskyttelse af vilde dyr.

Udflytning af Landbrugsstyrelsen koster 186 millioner kroner

SVAR:

OMKOSTNING: Udflytning af Landbrugsstyrelsen kommer til at koste 185,7 millioner i perioden 2016-2019, mens der derefter vil være varige merudgifter på cirka 33 millioner kroner årligt, oplyser miljø- og fødevareministeren i et folketingssvar.