Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Mogens Jensen: Slagtning af dyr skal foregå på et slagteri

SVAR:

MARKSKYDNING: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Erling Bonnesen (V), at slagtning af dyr skal foregå på et slagteri, med mindre der er tale om nødslagtning af dyr. Der bliver arbejdet på en løsning, eksempelvis et mobilt slagteri. 

Jørgensen: Den danske fødevareproduktion skal gøres mere klimavenlig

SVAR:

ANBEFALINGER: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Rasmus Nordqvist (ALT), at regeringen vil udarbejde en klimahandlingsplan, der blandt andet indebærer, at de danske drivhusgasudledninger skal reduceres betragteligt. Derudover skal den den danske fødevareproduktion gøres mere klimavenlig, end den er i dag. 

Ellemann-Jensen: Fødevarestyrelsen fører løbende kontrol med fokus på vildledende mærkning

SVAR:

TILSYN: Miljø- og fødevareministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at Fødevarestyrelsen jævnligt gennemfører kontrolkampagner med fokus på vildledende mærkning. Han oplyser yderligere, at det altid er vigtigt at se på mærkning af produktet som helhed, da noget information om produktet kan opveje andre oplysninger, der isoleret set virker vildledende. 

Lauritzen: Jeg så gerne chokoladeafgiften afskaffet

SVAR:

AFGIFT: Skatteministeren svarer Joachim B. Olsen (LA), at han helst så chokoladeafgiften afskaffet. Det ville dog medføre et væsentligt mindreprovenu, som der så skulle findes finansiering til.

Ellemann: Se listen over regeringens indsats i forhold til madspild

SVAR:

MADSPILD: Miljø- og fødevareministeren oplyser Trine Torp (SF) om regeringens tiltag i forhold til madspild. Det indebærer blandt andet etableringen af en tænketank om forebyggelse af madspild og fødevaretab, en ny affaldsplan og en guide til at undgå madspild på festivaller.