Nikita Selvig

Tidligere medarbejder

Produktleder og netværksansvarlig

Nikita er indholdsansvarlig for konferencer og Altingets netværk på følgende områder: By og bolig, Forskning, Forsvar, Forsyning, Fødevarer, Integration, Offentlig-Privat Samarbejde, Social samt Sundhed. Har tidligere været universitetspraktikant og redaktionsassistent på avisen.

Nikita har en bachelorgrad i statskundskab fra Københavns Universitet og en kandidatgrad i analytisk journalistik fra Aarhus Universitet (2016).