Lasse Duus Rasmussen

Programleder (28)

Uddannet cand.soc. - Politisk Kommunikation og Ledelse fra CBS.

Har siden 2016 været ansat på Altinget, hvor han er indholdsansvarlig for Altingets konferencer og en række fagpolitiske netværk med særligt fokus på ledelse og politisk interessevaretagelse.

Kontakt:
Telefon: +45 29 80 45 19
duus@altinget.dk
Altinget