Lise Mathiasen

Tidligere medarbejder

Universitetspraktikant

Kandidatstuderende i Tværkulturelle studier ved Københavns Universitet