Læger


Styrelseschef: Big data er på vej ind i medicingodkendelse

Styrelseschef: Big data er på vej ind i medicingodkendelse

INTERVIEW: Big data, revolutionerende behandlingsformer og patienters krav om hurtigere adgang til ny medicin tvinger lægemiddelmyndigheder i hele verden til at gentænke godkendelsen af medicin, forklarer Lægemiddelstyrelsens direktør.

Kræver adgang til Altinget | Forskning"