Læger


Styrelseschef: Big data er på vej ind i medicingodkendelse

Styrelseschef: Big data er på vej ind i medicingodkendelse

INTERVIEW: Big data, revolutionerende behandlingsformer og patienters krav om hurtigere adgang til ny medicin tvinger lægemiddelmyndigheder i hele verden til at gentænke godkendelsen af medicin, forklarer Lægemiddelstyrelsens direktør.

Kræver adgang til Altinget | Forskning"

Prognose: Læge-boom på vej

LÆGER: Ifølge en ny prognose vil Danmark have cirka 6.000 flere læger i 2035 end hidtil forventet. Det er positivt, hvis ellers lægerne fordeles bedre ud i landet, lyder reaktionen fra sundhedsministeren og Lægeforeningen.

Kræver adgang til Altinget | Forskning"