IDA


IDA: Grøn omstilling skriger på grønne kompetencer

IDA: Grøn omstilling skriger på grønne kompetencer

DEBAT: Vi når ikke klimamålene, hvis vi ikke retter blikket mod dem, der skal skabe forandringerne. Lav en kompetencevurdering af de virkemidler, der indgår i klimahandlingsplanen, mener IDA's formand.