EU


Ahlers: Sådan bør EU’s milliardstore forskningspulje fordeles

Ahlers: Sådan bør EU’s milliardstore forskningspulje fordeles

INTERVIEW: Tommy Ahlers advarer mod at bruge pengene fra EU's milliardstore forskningspulje som regional udviklingsstøtte til nyere medlemslande. Kun de bedste ideer og forskere skal have del i midler, siger V-ministeren.

Kræver adgang til Altinget | Forskning"
EU-Parlamentet vil forøge forskningsbudget markant

EU-Parlamentet vil forøge forskningsbudget markant

FORSKNINGSMIDLER: Europa-Parlamentet har lagt sig fast på sin holdning til det nye Horizon-program og ønsker højere budget end Kommissionens udspil.

Kræver adgang til Altinget | Forskning"