Grundforskning


DEA: Der er brug for mere risikovillighed i dansk forskning

DEA: Der er brug for mere risikovillighed i dansk forskning

DEBAT: Forskere i dag har større incitamenter til at spille på ”sikre kort” end til at forfølge mere risikofyldte ideer, som kan bane vej for nye videnskabelige og teknologiske gennembrud, skriver Maria Theresa Norn, Mads Fjord Jørgensen og Jeppe Wohlert.