Ph.D


DF: Universiteter og erhvervsliv skal samarbejde om karriereoplsyning

DF: Universiteter og erhvervsliv skal samarbejde om karriereoplsyning

DEBAT: Erhvervslivet efterspørger specialiseret og højt kvalificeret arbejdskraft. Men der mangler et koordinerende samarbejde imellem virksomheder og universiteter, som kan tydeliggøre mulighederne for karriere i det private erhvervsliv, skriver Jens Henrik Thulesen Dahl (DF).

L&F: Der mangler en plan for samarbejde mellem ph.d'er og virksomheder

L&F: Der mangler en plan for samarbejde mellem ph.d'er og virksomheder

DEBAT: Ph.d-studerende kan undgå at ende i en karrieremæssig blindgyde, hvis de får skabt en kontakt til virksomheder gennem konkrete projekter. Universiteterne, forskningsrådene og fonde skal lave en reel plan for at muliggøre den nødvendige kontakt, mener Landbrug & Fødevarer.

Novo Nordisk: Ekstra forskningsår skal lukke hullet til Oxford

Novo Nordisk: Ekstra forskningsår skal lukke hullet til Oxford

DEBAT: Problemet med postdoc-sumpen skal lukkes ved, at færre skal læse en ph.d., men at flere i stedet skal forske et år længere, end muligheden er med den nuværende treårige ph.d.-uddannelse, skriver Lars Fogh Iversen fra Novo Nordisk.