DEA


Rapport: Universiteterne uddanner rekordmange ph.d.er til et usikkert arbejdsmarked

Rapport: Universiteterne uddanner rekordmange ph.d.er til et usikkert arbejdsmarked

PH.D.: Der er sket en væsentlig stigning i antallet af ph.d.er og antallet af midlertidige postdoc-stillinger. Men i takt med at der uddannes flere, er der kommet færre faste stillinger på universiteterne. Flere ender i erhvervslivet, men bliver ikke uddannet eller vejledt til det.

Kræver adgang til Altinget | Forskning"
DEA: Der er brug for mere risikovillighed i dansk forskning

DEA: Der er brug for mere risikovillighed i dansk forskning

DEBAT: Forskere i dag har større incitamenter til at spille på ”sikre kort” end til at forfølge mere risikofyldte ideer, som kan bane vej for nye videnskabelige og teknologiske gennembrud, skriver Maria Theresa Norn, Mads Fjord Jørgensen og Jeppe Wohlert.