Erhvervsakademier


Fagbevægelsens nye kæmpe har fået et bredere fokus på uddannelse

Fagbevægelsens nye kæmpe har fået et bredere fokus på uddannelse

INTERVIEW: FH-næstformand forklarer, hvorfor den nye hovedorganisation har kastet sig ind i kampen mod de årlige besparelser på samtlige uddannelser, og lægger samtidig op til at omfordele ressourcer til efter- og videreuddannelse. 

Kræver adgang til Altinget | Forskning"
Karakterer i gymnasiet smitter af på frafald og fremtidig ledighed

Karakterer i gymnasiet smitter af på frafald og fremtidig ledighed

KARAKTERER: Ny undersøgelse kortlægger sammenhængen mellem karakterer på ungdomsuddannelser med frafald og ledighed på alle videregående uddannelser. Konklusionen bakker op om fortsat at bruge karakterer i optagesystemet. 

Kræver adgang til Altinget | Forskning"