Arbejdsmarked


I grænselandet mellem lov og overenskomster

I grænselandet mellem lov og overenskomster

FORSKNINGSFORMIDLING: Vi ser flere og flere usikre og helt nye former for ansættelser på det danske arbejdsmarked. Men kan den danske model klare presset, eller er der behov for mere lovgivning? To arbejdsmarkedsforskere giver deres bud.