Forskningens karriereveje


Innovationsfonden: Styrk broen mellem universiteter og erhvervsliv

Innovationsfonden: Styrk broen mellem universiteter og erhvervsliv

DEBAT: Der er behov for, at unge forskere får job i det private erhvervsliv til gavn for vækst og beskæftigelse i Danmark. Derfor skal universiteter og erhvervsliv blive bedre til at benytte de muligheder, der allerede findes for samarbejde, mener Peter Høngaard Andersen fra Innovationsfonden.

Afslutning på debat: Hvem skal oplyse om karriereveje i erhvervslivet?

Afslutning på debat: Hvem skal oplyse om karriereveje i erhvervslivet?

OPSAMLING: I de seneste uger har Altinget sat fokus på karriereveje for forskere. Debatten bød blandt andet på uenighed om, hvorvidt det er universiteternes ansvar at oplyse studerende om karrieremuligheder i det private erhvervsliv. Læs debattens vigtigste indspark her.

Kræver adgang til Altinget | Forskning"
Villum Fonden: Karriereveje for forskere afgør Danmarks vidensøkonomi

Villum Fonden: Karriereveje for forskere afgør Danmarks vidensøkonomi

DEBAT: En udfordring er at tiltrække udenlandske forskertalenter. En anden er at fastholde dem. Villum Fonden er parate til at bidrage yderligere i forhold til de omkostninger, der er i forbindelse med universiteternes internationale rekrutteringsmuligheder, skriver Thomas Bjørnholm.