Professionshøjskoler


EL’s nye ordfører har fokus på de kortere uddannelser

EL’s nye ordfører har fokus på de kortere uddannelser

INTERVIEW: For Rosa Lund, Enhedslistens nye forsknings-og uddannelsesordfører, banker hjertet for professionshøjskolerne. Hun mener dog, at de skal holde sig væk fra forskning og koncentrere sig om det praksisnære. Og så vil hun have mere feedback på universiteterne. 

Kræver adgang til Altinget | Forskning" 1
Studerende dropper ud af universitetet, fordi niveauet er for højt

Studerende dropper ud af universitetet, fordi niveauet er for højt

FRAFALD: Det faglige niveau og vilkårene på arbejdsmarkedet er de mest tungtvejende årsager til, at hver sjette studerende på de videregående uddannelser dropper studierne. Det viser en undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kræver adgang til Altinget | Forskning"