17 borgmestre og regionsrådsformand: Vi har behov for RUC

DEBAT: RUC leverer kvalificeret arbejdskraft og skaber udvikling og innovation via samarbejder med offentlige og private parter. Det er nogle af grundene til, at vi har brug for RUC, skriver alle borgmestrene og regionsrådsformanden fra Region Sjælland.

Af borgmestrene og regionsrådsformanden i Region Sjælland
Se fuld afsenderliste i dokumentationsboks

Et byråd, der bliver klogere på hvordan man øger organisationens innovationskraft ved at inddrage borgere og virksomheder.

Dialog og samskabelse, der skaber bedre vilkår for sårbare og socialt udsatte.

Forståelse for hvordan virus agerer, der kan være motor for tilpasning af vores sundhedsvæsen.

Indsigt i fødevaresystemer som drivkraft for lokal vækst. Nye løsningerne på globale klimaudfordringer via lokale indsatser.

Det er bare nogle af grundene til, at vi på Sjælland har behov for RUC.

RUC giver kvalificeret arbejdskraft
Som region sætter vi fokus på viden og kompetencer, og vi skal have uddannelser på alle niveauer i regionen. RUC uddanner årligt cirka 1100 kandidater og 1000 bachelorer med en lang række forskellige kompetencer.

RUC giver os kvalificeret arbejdskraft. Og vi får uddannelsesmuligheder til nogle af de talenter, der ikke vil flytte til hovedstaden.

RUC har her i sensommeren været under kraftig beskydning for at halte på kvaliteten af uddannelserne, blandt andet på baggrund af tal om ansøgere, beskæftigelse for nyuddannede og internationale rankings.

Universitetet skal selvfølgelig udvikle sig. I kampen om tal må vi bare ikke glemme, hvilken rolle et universitet som RUC også spiller for en hel region. Det handler om tilgængelig viden af høj kvalitet.

Virksomheder over hele Danmark mangler arbejdskraft – det gælder også Region Sjælland, og der er behov for at fastholdelse og udbygge særligt videregående uddannelser i regionen.

Region Sjælland har et lavere antal videregående uddannelser end andre regioner, derfor har vi brug for RUC såvel som andre videregående uddannelser. 

Det er nemlig en forudsætning for et Danmark i balance, og at vi i Region Sjælland fortsat kan uddanne og tiltrække kandidater med de rette kvalifikationer til regionens arbejdspladser.

Samarbejde fører til udvikling
Samtidig spiller universitetet sammen med regionale uddannelsesinstitutioner og SDU en nøglerolle, når det kommer til at få viden ud i virksomheder – ikke bare i form af højt kvalificeret arbejdskraft, men også som sparring, der fører til udvikling og innovation.

Det sidste bygger på forskning på internationalt niveau, som gør det muligt at trække ressourcer og viden til regionen.

RUC har i mange år engageret sig i regionale og kommunale samarbejdsprojekter med både offentlige og private partnere.

I de senere år har RUC styrket sit regionale samarbejde yderligere ved at indgå langsigtede strategiske partnerskaber med aktører i regionen – fra Region Sjælland, over en række kommuner som Roskilde, Guldborgsund, Odsherred, Kalundborg, Næstved og Sorø, til erhvervsnetværk og enkeltorganisationer, og vil fortsætte og udvikle dette arbejde i årene der kommer, så RUC bliver et stærkt og nærværende universitet for hele Sjælland.

Det værdsætter vi på Sjælland.

Regionen har behov for RUC – og vi håber, at alle I, som også ønsker udvikling over hele landet, kan se værdien i et samarbejdende universitet. Et universitet, som kan agere i den regionale virkelighed, vi alle er del af.

Forrige artikel Heine Andersen: Ministeren har ikke sat sig ind i, hvad forskningsfrihed er Heine Andersen: Ministeren har ikke sat sig ind i, hvad forskningsfrihed er Næste artikel Ny debat: Hvor meget skal politikerne styre forskningen? Ny debat: Hvor meget skal politikerne styre forskningen?
Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

Rapport: Manglende ligestilling på uddannelser kan skade kvaliteten

BALANCE: I en ny udgivelse har Danmarks Akkrediteringsinstitution indsamlet erfaringer om køn, kønsbalancer og ligestilling fra uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Institutionen finder, at ubalance i kønsfordelingen på uddannelser giver ringere kvalitet og problemer med at forsyne arbejdsmarkedet med færdiguddannede.