Alternativ ordfører forestiller sig en verden uden eksaminer

INTERVIEW: Eksaminer og tests bør i fremtiden erstattes af konstant monitorering af de studerendes præstationer. Det siger Alternativets forsknings- og uddannelsesordfører, der ikke kan svare på, om der skal bruges flere penge på forskning og uddannelse.

Er du en af de tusindvis af studerende, der for tiden sidder og bander, sveder og svovler over eksamen, så bør du måske se nærmere på Alternativet.

Partiets uddannelses- og forskningsordfører Roger Matthisen mener nemlig, at Danmark på sigt vil have bedst af, at eksamen helt afskaffes.

“Undervisningssystemet bygger i dag stadig på nogle undervisnings- og eksamensdogmer fra industrialiseringen. Om ikke så mange år vil vi helt kunne undvære eksaminer og tests,” siger Alternativets Roger Matthisen til Altinget.

Han mener, at en ny undervisningsportal med “classrooms, peer-to-peer-undervisning, statistik og løbende tracking af de studerendes faglighed” kan gøre eksamen unødvendig.

“Jeg forestiller mig, at man kan lave en portal i stil med Google Plus, hvor der er nogle hangouts, communities og så videre, hvor underviserne løbende kan følge og vurdere de studerendes faglighed og sætte ind der, hvor der er behov for det,” fortsætter Roger Matthisen, der med de nuværende målinger står til at blive valgt til Folketinget.

Differentiering
Forslaget om en en ny undervisningsportal som erstatning for eksaminer kommer ikke fra Alternativets partiprogram, men er derimod inspireret af de amerikanske undervisningsportaler Khan Academy og Knewton, siger Alternativets ordfører.

Selv om ideen på sigt er at afskaffe eksaminer, kan der være ræson i indtil videre at reformere dem, mener forsknings- og uddannelsesordfører Roger Matthisen. Han ser gerne, at der bliver indført differentierede eksaminer.

“Lige nu har vi differentieret undervisning, men vi har ikke differentierede eksaminer. Det hænger ikke sammen. Hvis man skal op til eksamen på det samme tidspunkt, så kan det være, at der er en studerende eller elev, der kun kan to procent af pensum, mens en anden kan 90 procent. Så er der ikke nogen grund til, at ham der kun kan to procent, skal gå til eksamen sammen med ham, der kan 90 procent.”

Vil det sige, at de studerende bør blive bedømt efter forskellige kriterier?

“Det kan jeg ikke svare dig på.”

Iværksætteri
Ud over et opgør med eksaminer og tests er Roger Matthisen meget optaget af iværksætteri.

“Vi vil gerne sætte ind med fokus på iværksætteri allerede fra 0. klasse,” siger Roger Matthisen, der selv har en baggrund inden for teater og iværksætteri.

Han mener, at alle uddannelsesinstitioner bør have medarbejdere, der har forstand på opstart af virksomheder, og fra ungdomsuddannelsesniveau og opefter skal alle institutioner have såkaldte rugekasser, hvor studerende med gode iværksætterideer kan få hjælp til at komme ud over rampen.

“Nogle institutioner har rugekasser i forvejen, men vi vil meget gerne have det bredt ud til alle. For det er skabertrangen, der kommer til at forandre vores samfund. Vi skal gå fra at være jobtagere til at være jobskabere,” siger Roger Matthisen.

Samtidig bør der oprettes iværksætterpaneler i tilknytning til uddannelsesinstitutionerne, hvor studerende kan pitche deres ideer for gode folk fra lokalmijøet, der kan give dem feedback, hjælpe dem med at blive skarpere på, hvad erhvervslivet efterspørger, og være potentielle samarbejdspartnere. En slags “mindre populistisk” udgave af det internationale tv-koncept Dragon’s Den.

Forskning
Alternativet mener, at fremdriftsreformen er ugunstig, da det “er en dårlig ide at tage konkurrencestaten ind i uddannelsessystememet”.

Og når det kommer til forskning, har Alternativet mange ideer.

Partiet, der lige nu står til at få en håndfuld mandater ved det kommende folketingsvalg, vil blandt andet styrke forskningen i bæredygtighed, biologisk mangfoldighed, kreativ industri og alternativ medicin og behandling.

Det skal blandt andet ske ved at oprette et nationalt laboratorium for bæredygtig omstilling og et forskningscenter for alternativ behandling. Dertil vil Alternativet gerne have et prioriteringsinstitut, et center for demokrati, politikudvikling og borgerinddragelse og et nationalt videns- og rådgivningscenter for fjerde sektor-virksomheder.

Uddannelses- og forskningsordfører Roger Matthisen kan dog ikke svare på, om Alternativet vil bruge flere penge på forskning.

Har I regnet på, hvad det vil koste at gennemføre jeres forslag på forskningsområdet?

“Nej, det kan jeg ikke svare på, men jeg vil gerne undersøge det.”

Skal der bruges flere penge på forskning?

“Det kan jeg ikke svare på. Der er nogle andre ting, der skal afklares først omkring gennemsigtighed med forskningsprojekter- og midler.”

Skal der bruges flere penge på videregående uddannelser?

“Det har vi ikke politik på endnu, så det kan jeg ikke svare på,” siger Roger Matthisen.

Ud over at være partiets forsknings- og uddannelsesordfører er 39-årige Roger Matthisen Alternativets spidskandidat på Fyn. Han står p.t. til at blive valgt til Folketinget.

Forrige artikel EU afviser krav om dyreforsøgsforbud fra 1 million borgere EU afviser krav om dyreforsøgsforbud fra 1 million borgere Næste artikel DF: Unge skal i lære som pædagoger DF: Unge skal i lære som pædagoger
Minister klar med dato for topmøde om unges trivsel

Minister klar med dato for topmøde om unges trivsel

MØDE: På torsdag mødes i alt 80 aktører på uddannelsesområdet virtuelt med kulturministereren og uddannelses- og forskningsministeren for at udvikle nye bud på tiltag, der kan forbedre trivslen blandt de studerende under coronapandemien.