Analyse dumper KU: Minister afviser selveje

SELVEJE: Analyse dumper Københavns Universitets evne til at overtage egne bygninger. Minister afviser selveje af hensyn til ”helheden”, mens bestyrelsesformand ikke vil kapitulere.

Placeholder image
Formand for Københavns Universitets bestyrelse, Nils Strandberg Pedersen, ærgrer sig over, at universitetet ikke kan blive herre i eget hus, men fortsat skal leje af staten.
Foto: Christoffer Regild/Københavns Universitet

Københavns Universitet får ikke lov til at købe universitetets bygninger af staten. Punktum.

Sådan svarer uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen universitetet i et brev, der peger på det overordnede hensyn til staten