Antorini: Godt at eksportere ungdoms-uddannelser og VEU

DEBAT: Danske erhvervsuddannelser og erfaringer med efteruddannelse er en efterspurgt eksportvare, som Danmark skal profitere mere på. Det mener undervisningsminister Christine Antorini (S), som fremsætter nyt lovforslag, der skal gøre det nemmere at eksportere viden. 

Af Christine Antorini (S)
Undervisningsminister

Uddannelse er ved at blive et af verdens største erhverv. I fremstormende lande som Indien, Kina og Vietnam venter millioner på at få en bedre uddannelse, som deres eget uddannelsessystem ikke kan levere. For Danmark er det en enestående chance. Vi har en unik viden om og erfaring med pædagogik og læring for mennesker i alle aldre og på tværs af alle typer af uddannelser.

Det har de også allerede opdaget i udlandet. Stadig flere lande efterspørger vores erfaringer og rejser til Danmark for at lære, hvordan vi gør. De seneste år er der især kommet fokus på vores efteruddannelsessystem og vores ungdomsuddannelser. Kun få lande har for eksempel erfaring med uddannelser, der minder om vores erhvervsuddannelser, hvor der veksles mellem læring på arbejdspladsen og uddannelsesinstitutionen – og mange lande udbyder slet ikke en egentlig erhvervsuddannelse som eksempelvis social- og sundhedsassistenter, selv om deres befolkninger også er aldrende. 

Vores satsning på livslang læring med et udbygget voksen- og efteruddannelsessystem får også meget opmærksomhed i lande som Vietnam og Sydkorea, hvor der ikke er tradition for at investere i udvikling af dem, der allerede er på arbejdsmarkedet.

Efterspørgsel på viden er en eksportvare
Nogle danske uddannelsesinstitutioner er allerede i gang. Handelsskolen Niels Brock har eksempelvis markeret sig ved gennem flere år at tilbyde uddannelse til unge i Kina og Vietnam, og Skive Tekniske Skole har etableret et konstruktivt samarbejde med danske virksomheder i udlandet, blandt andre LEGO, og ad den vej formået at hjælpe de danske virksomheder med at uddanne den lokale arbejdskraft. 

Men vi er stadig ikke gode nok at udnytte den efterspørgsel, der er på vores viden og uddannelsesydelser. Vi skal blive bedre til at eksportere vores uddannelser til udlandet. Hvis en uddannelsesinstitution udbyder uddannelsesydelser til andre lande, fjerner det nemlig ikke fokus fra vores uddannelser herhjemme, men er derimod med til at styrke kvaliteten af dem, fordi vi bliver skarpere på, hvad det er, vi kan.

Det giver os også adgang til ny viden og globalt udsyn gennem kontakten med udenlandske studerende og lærere. Det gør os dygtigere til at navigere i en globaliseret verden. Og så kan det også give ekstra indtægter til de danske uddannelser. Dermed kommer det først og fremmest eleverne i Danmark til gode.

Derfor skal vi fjerne de barrierer, som forhindrer danske uddannelsesinstitutioner i at udfolde det fulde potentiale for at eksportere deres viden uden for landets grænser.

I dag kan man godt eksportere uddannelsesydelser - men det er uden eksamensbeviser. I slutningen af februar fremsætter regeringen derfor et lovforslag, der skal gøre det muligt at udbyde forskellige typer af ungdomsuddannelser i udlandet, som er adgangsgivende til videregående uddannelse, eller som kan føre til beskæftigelse i det pågældende land. 

Uddannelsesdelegation til Vietnam
Men det handler ikke kun om lovgivning. Det handler også om - ligesom i alle andre eksportbrancher - at udbrede viden om ”varen” og opbygge relationer til potentielle kunder. Det er vigtigt, at vi også på uddannelsesområdet i højere grad rejser ud og fortæller om, hvad vi kan, og søsætter projekter i forskellige lande. 

Derfor rejser jeg fra 3. til 6. marts til Vietnam sammen med en uddannelsesdelegation, der blandt andet består af repræsentanter fra danske erhvervsskoler og gymnasier. Her skal jeg blandt andet sammen med Syddansk Erhvervsskole og University College Lillebælt besøge et erhvervsuddannelsesprojekt, der skal efteruddanne medarbejdere på en række danske grafiske virksomheder i Vietnam. 

Projektet er et godt eksempel på, hvordan uddannelseseksport kan styrke danske virksomheder og skabe arbejdspladser hjemme, fordi vi gennem en opkvalificering af de ansatte i Vietnam er med til at sikre, at det går godt for hele virksomheden – også i Danmark. Fx melder virksomheden Esoftflow med afdeling i Vietnam, at op-kvalificeringen af den lokale arbejdskraft i Vietnam har haft afgørende betydning for hele virksomhedens udvikling.

Hvis vi skal sætte mere gang i eksport af vores uddannelser og sikre udvikling af danske uddannelser og virksomheder, er det afgørende, at vi på den måde arbejder sammen på tværs og bruger danske uddannelsers gode status i udlandet. Det kan nemlig være med til at sikre, at vi også fremover kan tilbyde kvalitetsuddannelser til danske unge og voksne, der klæder dem på til et globalt arbejdsmarked.

 

Forrige artikel Per Stig Møller: Det er på tide at træde varsomt Per Stig Møller: Det er på tide at træde varsomt Næste artikel Dansk Erhverv: Kvalitet i uddannelser er også et job bagefter Dansk Erhverv: Kvalitet i uddannelser er også et job bagefter