ATV: Flot forskningskatalog – knap så flotte bevillinger

DEBAT: FORSK2025-kataloget er et fremragende udgangspunkt for de kommende års strategiske forskningssatsninger. ATV efterspørger politisk vilje til at få forslagene ført ud i livet. Det skriver Lia Leffland, akademidirektør i ATV.

Af Lia Leffland 
Akademidirektør, ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber

Politik handler om at prioritere. Det bør også være tilfældet i forskningspolitikken, men her har der desværre i en årrække mest været tale om en slingrekurs.

Eksempelvis er forskningsbevillingerne blevet beskåret kraftigt på finansloven. I slående kontrast hertil står det nye FORSK2025-katalog, hvor regeringen udpeger fremtidens strategiske forskningsområder. Kataloget er visionært og identificerer fire satsningsområder, som efter ATV’s opfattelse vil styrke Danmark som Science & Engineering-region.

Men der er et problem. FORSK2025-kataloget er et idékatalog, der definerer nogle meget brede rammer for prioriteringen af forskningen. Der følger ikke automatisk bevillinger med, og så kan det hele ende med at blive mange ord og lidt handling.

Forskningsreserven har været faldende
FORSK-katalogerne bliver især brugt til at udmønte forskningsreserven, men denne har været for stærkt nedadgående over de seneste år. Det har store konsekvenser for projekter i Innovationsfonden og Den Frie Forskningsfond. Også Miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) og Grønt udviklings- og demonstrationsprogram (GUDP) er hårdt ramt.

Det kræver derfor en betydelig politisk vilje at give FORSK2025 luft under vingerne. På den korte bane bør regerings- og oppositionspartierne være opmærksomme på, at forskningsreserven har brug for en væsentlig og varig opgradering.

Beskæringen af forskningsreserven er desværre de facto en nedskæring af den teknisk-videnskabelige forskning. Det er paradoksalt, for netop den tekniske forskning skaber arbejdspladser ude i virksomhederne til såvel højtuddannede som faglærte. Digitalisering og Industri 4.0 indgår med betydelig vægt i FORSK2025-kataloget, så der er ikke sammenhæng mellem ambitionerne og bevillingerne. Det bør der laves om på.

På den lidt længere bane er det nye FORSK-katalog en god anledning til igen at italesætte en satsning på forskning og innovation som helt bærende elementer i et Danmark, der skal være blandt verdens førende på Science & Engineering.

Virksomhederne efterspørger de store programmer
En anden udfordring består i, at midlerne i dag er spredt ud over en række forskellige forsknings- og innovationsordninger. Der er brug for at se på, hvordan de spiller sammen med behovet hos både de store virksomheder og SMV’erne, for det er afgørende for dansk konkurrenceevne at få viden og nye teknologier ud i virksomhederne.

Tidligere på sommeren offentliggjorde ATV en rapport med titlen ”Fremtidens giganter – hvordan skaber vi fremtidens store virksomheder i Danmark?”. Vi har spurgt en række mellemstore teknologivirksomheder, hvilke rammevilkår der skaber grobund for deres succes og vækst. De peger ret entydigt på, at de store programmer med samarbejder mellem virksomheder, universiteter og GTS spiller en nøglerolle.

Virksomhederne er ikke bundet af landegrænser: De samarbejder med forskningsmiljøer både i Danmark og i udlandet. Med andre ord er Danmark i skarp konkurrence med andre Science & Engineering-regioner rundt om i verden om ikke bare teknologivirksomhederne, men også om at skabe attraktive forskningsprogrammer.

Danske styrkepositioner
FORSK2025-kataloget fokuserer på fire overordnede strategiske forskningsområder: ”Nye teknologiske muligheder”, ”grøn vækst”, ”bedre sundhed” og ”mennesker og samfund”. Det udgør regeringens faglige grundlag for beslutninger i forskningspolitikken, og kataloget er kommet til verden i en proces, hvor en bred kreds af interessenter, også ATV, har bidraget med forslag.

De fire områder afspejler danske styrkepositioner, erhvervs- og forskningsmæssigt. Det er områder, som forskningsmæssigt har meget at byde på, og hvor erhvervslivet har gode muligheder for at rykke op i verdensklassen.

Forskningsbevillingerne er en investering i fremtiden. FORSK2025-kataloget er et godt redskab til at tage de rigtige valg. Det vigtigste valg er at få øget de midler, der går til forskningen tæt på virksomhederne.

Det er i spændingsfeltet mellem de offentlige forskningsmiljøer og de private virksomheder, at mange af de mest lovende projekter bliver skabt – de projekter, som skaber arbejdspladser her i landet. Og ikke mindst er det gennem stærke og store forskningsmiljøer, at der bliver skabt de uddannelsesmiljøer, der kan udklække de mange kandidater, som virksomhederne har så stærkt brug for.

Rammevilkårene er i høj grad politisk bestemte, og derfor håber ATV på en bred politisk forståelse for, hvor vigtig investering i forskning er for Danmark.

Forrige artikel Lif: Der skal være plads til åben konkurrence i Forsk2025 Lif: Der skal være plads til åben konkurrence i Forsk2025 Næste artikel Ny temadebat: Går vi den rigtige vej med det nye forskningskatalog? Ny temadebat: Går vi den rigtige vej med det nye forskningskatalog?