CBS-rektor: Vores studerende skal udfordres og tage chancer

DEBAT: Der bør ikke være så stor fokus på karakterer i uddannelsen, skriver Per Holten-Andersen, rektor på CBS. I stedet burde der være mere fokus på at lære og forstå undervejs i undervisningen.

Af Per Holten-Andersen
Rektor på CBS

”Hvad skal jeg gøre for at opnå 12?”

Det er et ofte stillet spørgsmål fra studerende. Jeg ville svare: ”Fokusér mere på at lære og forstå end på karakterer”. Men egentlig kan jeg godt forstå, hvorfor de spørger.

Der er nemlig noget, der ikke hænger helt sammen. Der er mange, der kloger sig på, at vi skal stille større krav til de studerende, når det viser sig, at to ud af tre ikke synes, at de har svært ved at leve op til det faglige niveau.

Det er jo en ganske stor andel. Så er der en tredjedel tilbage, som har ret svært ved det. Hvis den andel var højere, havde det sikkert også været galt. Men okay; jeg er helt åben over for at debattere og fokusere på, hvordan vi kan udfordre vores studerende mere og øge læringsudbyttet.

Der er absolut rum for forbedring.

Vi skal dog samtidig huske på, at en stor del af vores studerende er ramt af stress. På CBS er det 56 procent, der føler sig stressede. 21 procent af dem har været til læge med stresssymptomer, så det er ikke kun almindelig eksamensnervøsitet, der er på spil.

Sjældent nemme løsninger på komplekse problemer
For rigtig mange er det en længerevarende opfattelse af ikke at præstere godt nok. Det bør vi tage alvorligt.

Så en simpel løsning med flere bøger, flere fag, kortere studietid og mere dannelse til at udfordre de studerende i endnu højere grad er ikke nødvendigvis det bedste svar, da det kan medføre flere stressede studerende.

Der er som bekendt sjældent nemme løsninger på komplekse problemer, så i stedet må vi kigge lidt nærmere på, hvad det er, der stresser vores mange dygtige studerende - herunder hvilke strukturer vi skaber – både fra universitetets og ministeriets side.

Karakterræset er indiskutabelt et strukturelement. Vores studerende kommer fra gymnasiet, hvor et højt snit er adgangsbilletten til de mest eftertragtede videregående uddannelser. Der er store fordele ved adgangskvotientsystemet, men en ulempe er, at gode karakterer i alt for høj grad bliver et mål i sig selv.

Hvis vi skal forsøge at ændre den opfattelse og adfærd, efter de er kommet ind, skal vi åbne op for nye undervisningsforløb, hvor det ikke ´blot´ er eksamenskarakteren, der er i fokus, men selve læringen og forståelsen.

Her kan vi med fordel vælge mere læringsunderstøttende eksamensformer og indføre aktiviteter i løbet af semestret, hvor studerende bliver vurderet på deres indsats og får feedback i stedet for et tal alene.

Når vi spørger erhvervslivet, er de heller ikke udelukkende interesserede i dimittenders karakterer. De prioriterer at få agile og omstillingsparate medarbejdere, for det er kompetencer, de ved, de får brug for.

Alle skal være iværksættere
Flere og flere efterspørger desuden det, vi kalder et ”entrepreneurial mindset”, som Maja Horst også har været inde på her i Altinget. Det skal alle vores studerende have – ikke kun dem, der skal være iværksættere.

Vi skal understøtte alle studerende i at blive selvstændige, innovative tænkere, der kan løse morgendagens udfordringer – fra klimaforandringer til terrorisme til noget helt tredje, som vi slet ikke kan forestille os i dag.

Det kræver, at de studerende tør prøve sig selv af – ofte sammen med deres medstuderende. Her er karakterfokuseringen i vejen, da den fordrer det sikre valg.

Vi kan også konstatere, at aftagerne lægger meget vægt på dimittendernes øvrige erfaringer – særligt studierelevant arbejde, og det giver rigtig god mening at dygtiggøre sig ved at kombinere teori-forståelse med praksiserfaring.

Men det kan blive for meget for nogle studerende. Når CV-ræset kommer oven i karakterræset, så kan vi få en farlig cocktail, hvor de studerende risikerer at få stress.

Vores studerende skal udfordres akademisk og turde tage chancer – også selvom de ikke altid får 12.

Universiteterne og ministeriet har et vigtigt fælles projekt i at etablere de strukturelle rammer, som tillader de studerende at udfordre sig selv uden hele tiden at fokusere på karakterræset.

Forrige artikel Erhvervsakademier: Uddannelse i mindre bidder er vejen frem Erhvervsakademier: Uddannelse i mindre bidder er vejen frem Næste artikel Danske Universiteter: Universiteterne er født klar til disruption Danske Universiteter: Universiteterne er født klar til disruption
Ordførere frygter fald i forskningspenge:

Ordførere frygter fald i forskningspenge: "Det er tudetosset"

EN PROCENT: Dansk økonomi er i tilbagegang på grund af coronakrisens følger, og det betyder en reduktion i forskningsmidler, frygter forskningsordførerne. Politikere fra begge fløje opfordrer til, at ministeren holder budgettet på samme niveau som sidste år.