DTU-dekan: Livslang læring er en opgave for universiteterne

DEBAT: Arbejdsmarkedet forandrer sig med hastige skridt i disse år. Nogen spår, at halvdelen af arbejdspladserne kan overtages af robotter. Konstant efteruddannelse og livslang læring er nødvendig, og den opgave må universiteterne løfte, skriver DTU-dekan Philip Binning.

Af Philip John Binning
Dekan, DTU

Arbejdsmarkedet gennemgår en nærmest revolutionerende udvikling i disse år. Masser af arbejdspladser bliver automatiseret væk, mens nye jobtyper opstår som følge af innovation.

Den gode nyhed er, at der i forandringernes kølvand opstår nye behov, fordi vi med den nye teknologi kan levere hidtil ukendte varer og ydelser til en billig pris.

Nye teknologiske muligheder skaber grobund for nye virksomheder og nye typer job, og for at de kan blomstre, skal vi alle sammen lære nye færdigheder.

En fremtid af jobshoppere
Men udviklingen er dramatisk, og den har allerede sat sig dybe spor i den måde, unge mennesker opfatter arbejdsmarkedet på.

91 procent af Millennial-generationen (født mellem 1977 og 1997) regner med at blive i deres job i mindre end tre år, inden de rykker videre til deres næste arbejdsplads.

Dermed vil de komme til at arbejde 15-20 steder i løbet af deres arbejdsliv. Det fremgår af en undersøgelse med titlen “Multiple Generations @ Work”, som er gennemført af rådgivningsfirmaet Future Workplace.

De tider er ovre, hvor en kandidatuddannelse fra et universitet var nok til at sikre en livslang ansættelse. Alt efter hvem man spørger, kan 40-50 procent af alle nuværende jobs erstattes af robotter, og de kommende års teknologiske omvæltninger vil stille enorme krav til samfundets og den enkeltes evne til at omstille sig.

Derfor bør svaret – eller et af svarene – på den teknologiske udvikling være en massiv satsning på efteruddannelse eller livslang læring, som i vid udstrækning skal kunne leveres af universiteterne.

Den teknologiske udvikling er også med til at forandre uddannelsessektoren. Med big data kan undervisningen personaliseres, og nye onlineplatforme gør det muligt at samle kursister på mange forskellige niveauer og tilbyde peer-to-peer undervisning.

Så teknologien er også med til at sikre, at uddannelsessektoren kan levere den fleksible, modulære og billige undervisning, der er behov for.

Online-uddannelser kan sikre ny læring
Online-uddannelser er et af midlerne til at uddanne medarbejdere til nye tiders vilkår og krav.

Universiteterne tilbyder allerede i vidt omfang de såkaldte MOOC’s, Massive Open Online Courses. På DTU leverer vi eksempelvis flere kortere og længere kurser på onlineplatformen Coursera.

På DTU har vi store ambitioner inden for livslang læring, og vi planlægger at øge vores kapacitet massivt, så vi kan efteruddanne danske ingeniører i lang tid efter, at de har afsluttet deres kandidatuddannelse.

I lyset af teknologiens centrale rolle i forandringerne er det naturligt, at DTU spiller en ledende rolle i styrkelsen af den tekniske undervisning i Danmark.

Vi arbejder intenst på at kunne tilbyde specialiserede kurser inden for vores spidskompetencer målrettet danske og internationale professionelle fra både den private og den offentlige sektor.

Virksomhederne vil ganske vist skulle betale for at efter- og videreuddanne deres medarbejdere, og nogle af dem vil sikkert frygte, at det højere uddannelsesniveau bare vil få medarbejderne til at skifte job. Men som en amerikansk vice president inden for HR for nyligt udtalte til The Economist:

“Vi ønsker medarbejdere, der er intellektuelt nysgerrige. Det er bedre, at de forlader os, efter at vi har uddannet dem, end at de bliver uden at være blevet uddannet.”

Forrige artikel Prodekaner: Robotter skaber behov for efter- og videreuddannelse Prodekaner: Robotter skaber behov for efter- og videreuddannelse Næste artikel Professor: Uddannelsessystemet tømmer yderområderne for unge Professor: Uddannelsessystemet tømmer yderområderne for unge
Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

Altinget inviterer til årets politiske sommermøde

OM OS: Altinget lancerer nyt initiativ og inviterer til Altinget Sommermøde i juni. Det finder sted i Altingets Gård samt digitalt. Over tre dage samles politikere, virksomheder, foreninger og ikke mindst borgerne om den politiske samtale.