EU-rådgiver frygter skævvridning af nye forskningsmidler: "Det er ikke sikkert, at den næste krise er en sundhedskrise"

GENOPRETNING: En stor del af EUs forskningsstøtteprogram er på plads, men penge fra EU's nye genopretningsfond er ikke tilstrækkeligt målrettet at løse fremtidens problemer, siger EU-kender.

Når forskere til næste år kan begynde at søge penge gennem EU's nye forskningsprogram, bliver der ekstra penge at hente - men kun for nogle forskere.

De fleste politiske uenigheder om forskningsprogrammets form var ellers afsluttet, men nu begynder helt nye diskussioner om helt nye penge. I forbindelse med EU's genopretningsplan foreslår EU-Kommissionen nemlig at tilføre fire særligt udvalgte områder af forskningsbudgettet ekstra midler.

Det drejer sig om hele innovationsdelen af Horizon Europe, som det nye forskningsprogram hedder, og dernæst sundhed, digital omstilling og grøn omstilling. Men fokus kan blive for snævert på at få støttet anvendelsesparat teknologi og omstilling i stedet for grundforskning, siger Thomas Jørgensen, Senior Policy Coordinator, European Universities Alliance, en interesseorganisation for europæiske universiteter:

Login