Karakterinflation og vækst i 12-taller på videregående uddannelser

UNDERSØGELSE: Der har været karakterinflation på de videregående uddannelser de senere år. Det slår en evaluering af 7-trinsskalaen fast. Arbejdsgiverorganisationerne er bekymrede, mens uddannelsessektoren vil se nærmere på undersøgelsen. 

Der blev givet højere karakterer, end man havde forventet, da den nye karakterskala 7-trinsskaleaen blev indført – og langt flere 12-taller. Det finder en undersøgelse foretaget af Danmarks Evalueringsinstitut. 

Udviklingen gælder hele sektoren af videregående uddannelser, med undtagelse af erhvervsakademierne og de maritime uddannelser, hvor karaktererne i højere grad svarer til de forventede. 

Og udviklingen i karakterer kan ikke umiddelbart forklares af, at de studerende er blevet dygtigere.

Login