Studerende dropper ud af universitetet, fordi niveauet er for højt

FRAFALD: Det faglige niveau og vilkårene på arbejdsmarkedet er de mest tungtvejende årsager til, at hver sjette studerende på de videregående uddannelser dropper studierne. Det viser en undersøgelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har for første gang udført en omfattende undersøgelse, der skal finde ud af, hvorfor hver sjette studerende falder fra på de videregående uddannelser.

Konklusionen på undersøgelsen er, at det i høj grad er uddannelsernes faglige niveau og indhold samt kvaliteten af undervisningen, som får de studerende til at falde fra.

Frafaldne studerende på alle typer af videregående uddannelser angiver uddannelsens faglige niveau og indhold som de mest tungtvejende årsager til at falde fra. 

Login