Rektorer afviser: Intet behov for ny 1-årig overbygning og oprydning i uddannelser

RUNDSPØRGE: To centrale anbefalinger fra universitetsudvalget får en meget lunken modtagelse hos landets rektorer. Flertallet af rektorerne har svært ved at se, hvad den nye 1-årige overbygningsuddannelse skal bruges til og mener at oprydning i uddannelser ikke er aktuelt på egne universiteter.

Anders Bjarklev, rektor på DTU, mener ikke, ligesom flere andre rektorer, at to af udvalgets centrale anbefalinger er relevante for sit eget universitet. Bjarklev har selv siddet med i udvalget, som har været med til at udforme anbefalingerne. 
Anders Bjarklev, rektor på DTU, mener ikke, ligesom flere andre rektorer, at to af udvalgets centrale anbefalinger er relevante for sit eget universitet. Bjarklev har selv siddet med i udvalget, som har været med til at udforme anbefalingerne. Foto: Ritzau/ Philip Davali
Toke Gade Crone Kristiansen

Universitetsudvalget afleverede mandag 37 anbefalinger til uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V). De anbefalinger skal nu omsættes politisk til et udspil fra regeringen.

På pressemødet var det dog særligt to områder, som minister Søren Pind og departementschef Agnete Gersing talte om, nemlig om at skabe et arbejdsmarked for bachelorer og at luge ud i antallet af uddannelsesretninger.

Og to af de mere vidtgående anbefalinger, som trækker i retning af de målsætninger, møder allerede nu modstand fra flere rektorer på universiteterne i en rundspørge foretaget af Altinget onsdag. 

Dokumentation

Altinget har spurgt rektorerne om: 

- Universitetsudvalget foreslår at oprette 1-årige overbygningsuddannelser - hvad er jeres umiddelbare vurdering af forslaget -  er det noget I vil overveje at oprette?

- Ministeriet lægger op til en oprydning i uddannelser. Har I uddannelser, som I umiddelbart synes kunne lægges sammen, og vurderer I, at der kan ryddes yderligere op i uddannelserne hos jer?

SDU og CBS er ikke vendt tilbage med svar inden deadline. 

Fra udvalg om bedre universitetsuddannelsers rapport: 

De otte danske universiteter har tilsammen mere end 400 bacheloruddannelsesudbud og 550 kandidatuddannelsesudbud. Nogle uddannelser udbydes på flere universiteter, så antallet af uddannelser er lavere end antallet af udbud.

Fordelt på hovedområder er der på humaniora 348 uddannelsesudbud på både bachelor- og kandidatniveau. Der er 190 udbud på det tekniske hovedområde, 166 på naturvidenskab, 157 på samfundsvidenskab og 48 på sundhedsvidenskab.

Antallet af bachelorindgange på de danske universiteter er steget meget i 1990’erne og 2000’erne, mens udviklingen herefter har været mere afdæmpet.

Anbefalinger fra udvalget, som er relevante for rundspørgen: 

ANBEFALING 11: 
At universiteterne får mulighed for at udbyde 1-årige ”overbygningsuddannelser” (60 ECTS) som ordinære heltidsuddannelser

Udvalget anbefaler, at universiteterne også får mulighed for, i tillæg til kandidat- og masteruddannelser, at udbyde 1-årige forskningsbaserede selvstændigt afsluttede ”overbygningsuddannelser” (60 ECTS) som ordinær uddannelse for akademiske bachelorer.

Udvalget anbefaler, at de 2-årige kandidatuddannelser (120 ECTS) fortsat er hovedvejen for de akademiske bachelorer på universiteterne, men at universiteterne også udbyder de 1-årige overbygningsuddannelser på en række relevante fag. 

ANBEFALING 15.
At universiteterne gennemgår uddannelsesudbuddet for at gøre uddannelseslandskabet mere overskueligt

Udvalget anbefaler, at universiteterne i tæt samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører et tværgående eftersyn af uddannelsesudbuddet med henblik på at skabe et mere overskueligt uddannelseslandskab. 

ANBEFALING 17:
At universiteterne tilrettelægger bredere indgange til bacheloruddannelserne, hvor det vurderes fagligt relevant

Et flertal i udvalget anbefaler, at universiteterne i et vist omfang tilrettelægger bredere indgange til bacheloruddannelserne, hvor det vurderes fagligt relevant. Ambitionen er, at de studerende på flere områder får bedre mulighed for at kunne starte på en bredere bacheloruddannelse, før en eventuel fagspecialisering finder sted 

Et mindretal i udvalget anbefaler ikke, at universiteterne skal tilrettelægge bredere indgange til bacheloruddannelserne. Det må bero på det enkeltes universitets faglige og suveræne vurdering, om bredere bacheloruddannelser er hensigtsmæssige på det enkelte universitet.

 


Altinget logo
København | Stockholm | Oslo | Bruxelles
Politik har aldrig været vigtigere
AdresseNy Kongensgade 101472 København KTlf. 33 34 35 40[email protected]CVR nr.: 29624453ISSN: 2597-0127
Ansv. chefredaktørJakob NielsenDirektørAnne Marie KindbergCFOAnders JørningKommerciel direktørMichael ThomsenFormand og udgiverRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024