Fra Fond til Forsker: Trygfonden og Offerfonden uddeler sene julegaver

FONDE: Trygfonden har bevilliget 7,3 millioner til seks forskellige sundhedsprojekter, mens Offerfonden har uddelt 15 millioner kroner til forskning primært ved Institut for Psykologi på SDU og Rigshospitalet. Velux FONDEN har støttet et tværgående program på RUC, der skal forske i at forstå og understøtte unge med psykiske vanskeligheder.

December byder ikke kun på gaver under juletræet rundt om i de danske hjem. Der er også blevet bevilliget millionbeløb til forskere, der i løbet af de næste år skal opstarte nye projekter. 

TrygFonden støtter seks forskellige projekter, der dækker alt fra at udbrede evidensbaseret udredning og behandling af OCD hos børn og unge til årsagen til skolefravær. OfferFondens penge skal blandt andet gå til fire projekter på Institut på Psykologi på SDU og til et projekt på Rigshospitalet, som skal forske i behandlingen af familier, der rammes af traumatisk skade på rygmarv og hjerne.

TrygFonden støtter sundhedsprojekter
Professor og overlæge Per Hove Thomsen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center under Aarhus Universitetshospital i Risskov har modtaget 688.210 kroner fra TrygFonden. Pengene skal bruges til et projekt, der udbrede evidensbaseret udredning og behandling af OCD hos børn og unge i dansk børne- og ungdomspsykiatri.

Vidensråd for Forebyggelse og Komitéen for Sundhedsoplysning kan også gå det nye år i møde med midler fra TrygFonden. Sekretariatschef Pernille Bendtsen fra Vidensråd for Forebyggelse har modtaget 950.000 kroner, og de skal bruges til at afdække den nyeste nationale og internationale forskning om, hvilke indsatser der mest effektivt forebygger et høj alkoholforbrug hos unge i alderen 15-25 år. Projektleder Mette Laub Petersen, Komitéen for Sundhedsoplysning, har modtaget 3,3 millioner kroner til projektet ”Udvikling og national implementering af Skolesundhed.dk", et system, der skal gør det muligt at indsamle data om børn og unges trivsel.

Derudover støtter TrygFonden også ph.d.-studerende Dagfinn Mørkrid Thøgersen, Institut for Psykologi på SDU, der skal bruge pengene til at studere udadreagerende unge. De sidste to projekter, der kan nyde godt af TrygFondens sene julegaver, er psykolog og ph.d. Janni Niclasen, København Universitet, der skal lave et projekt om skolefravær, og Michael Rosholm, Børneforskningscenter på AU, der skal bruge pengene til projektet ”National Matematikindsats 2017”.

Institut for Psykologi på SDU nyder godt af Offerfondens bevillinger
Offerfonden støtter fire forskellige projekter på Institut for Psykologi på SDU og et projekt på Rigshospitalet med i alt 10,8 millioner kroner. Den største del af beløbet går til neuropsykolog Anne Norup fra Neurologisk Klinik på Rigshospitalet, som modtager 3,4 millioner kroner til forskning i behandling af familier, der rammes af traumatisk skade på rygmarv eller hjerne.

Resten af millionerne går til fire projekter på Institut på Psykologi på SDU. Lektor Rikke Holm Bramsen og adjunkt Nina Beck Hansen har fået bevilliget 2,4 millioner kroner til et treårigt ph.d.-forløb, som skal afdække omfanget og karakteren af sårbarhedsfaktorer blandt voldtægtsramte.

Studieleder og lektor Tonny Elmose Andersen har sammen med samarbejdspartnere fra Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, Odense Universitetshospital, OUH og Syddansk Rygcenter fået bevilliget en million til at undersøge sammenhængen mellem traumer og forbrug af morfinpræparater ved rygsmerter.

De to sidste forskere, der har fået forskningsmidler af Offerfonden, er ph.d.-studerende Sarah Bøgelund Dokkedahl og professor Ask Elklit. Sarah Bøgelund fik 1,8 millioner kroner til projektet ”Kvinder på krisecenter”, og Ask Elklit har modtaget 2,2 millioner kroner til projektet ”Når volden slår til”.

VELUX FONDEN bevilliger penge til at forstå og understøtte unge med psykiske vanskeligheder
VELUX FONDENs har afsat 5,1 millioner kroner til projektet 'Studieliv og psykosociale problemer identitetsprocesser og fællesskaber i videregående uddannelser”. Forskerne bag projektet er Trine Wulf-Andersen og Lene Larsen - begge fra Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universiteter - samt lektorerne Lone Krogh Kjær-Rasmussen og Annie Aarup Jensen fra Aalborg Universitet. 

Projektet skal prøve at forstå og belyse, hvorfor der i de seneste år har været en stigning i fremkomsten af unge med mentale sundhedsproblemer som stress, angst og depression i de vestlige lande. Projektet vil følge en række studerende på videregående uddannelser.

Forrige artikel S er imod besparelser på uddannelse, men lover ikke noget S er imod besparelser på uddannelse, men lover ikke noget Næste artikel Altinget lancerer podcast om danske statsministre Altinget lancerer podcast om danske statsministre