I Odense kan de ikke få armene ned

OPEN SCIENCE: Fynske Newtec er en blandt 18 virksomheder, der videndeler sammen med Aarhus Universitet. Bjarke Jørgensen er head of research og ser stort potentiale i metoden.

Virksomhederne er i fokus for Aarhus Universitets satsning på Open Science.

De får adgang til grundforskning, mulighed for at præge retningen og arbejde videre med resultaterne af den forskning, der i første omgang kører uden for patentsystemet.

Til gengæld håber AU at tiltrække virksomheder, der ellers ikke har muligheder og ressourcer til at satse på forskning og på, at den intensiverede grundforskning giver anledning til flere konkrete projekter, som både de og virksomhederne kan tjene penge på.

En af de 18 virksomheder i det første projekt er fynske Newtec, der producerer maskiner til at veje, pakke og sortere frugt og grønt. Bjarke Jørgensen, der leder forskningsafdelingen, er glad for muligheden for at påvirke forskningen.

”Ved at engagere sig som virksomhed kan man påvirke forskningen til at gå i den retning, man er interesseret i. Men det kræver, at man kommer med indspark, idéer og løsninger,” siger han.

I det hele taget er han glad for den udvikling, som han mener Open Science repræsenterer.

”Tidligere har der været noget helt skævt, hvor man har fokuseret på en urealistisk hurtig udvikling, og det har været svært at prøve ting af. Man har haft en idé om, at projekter skal være hængt op på et konkret produkt. Derfor kommer man væk fra den grundforskning, som løfter os alle sammen med meget større skridt,” siger Bjarke Jørgensen.

Stå af patentræset
Newtec har igennem en del år samarbejdet med Aarhus Universitet i forskellige formater.

De traditionelle samarbejder bliver tit for låste, fortæller Bjarne Jørgensen. Når de så ikke giver resultater, går man alligevel linen ud. I open science er der langt større fleksibilitet.

”Open science giver nogle helt andre muligheder. Det fjerner den barriere, der tit er i samarbejdet. Når det er åbent, er der også et bredere kendskab. Flere kan bidrage, så vi kan få samlet mange bække små,” siger Bjarke Jørgensen, der er på nippet til at udnævne open science som Løsningen med stort L.

Men løsningen på hvad? Et af problemerne, som initiativet skal afhjælpe, er det store fokus på patenter. Både virksomheder og universiteter bruger mange ressourcer på at hjemtage patenter, som ifølge Bjarke Jørgensen tit er spildte.

”Det er et kæmpe tab, at der skal bruges så mange penge på patenter. I mange tilfælde kunne de penge have været sparet og i stedet brugt på at flytte noget gennem forskning.”

LÆS OGSÅ: AU-projekt skal vise vejen for Open Science

Ifølge dekan for Science and Technology på Aarhus Universitet Niels Christian Nielsen kan Open Science også hjælpe til at højne kvaliteten af forskningen. Fordi forskere belønnes for at publicere nye fund, gemmer de mislykkede forsøg af vejen og har ikke tid til at reproducere resultater i tilstrækkelig grad.

”Der ligger også mange negative resultater. Det kan man diskutere åbent i dette forum og sige, hvad resultaterne viser, og hvorfor det ikke er vejen at gå,” siger Niels Christian Nielsen.

Den oplevelse deler de på Newtec.

”I de seneste årtier har man i den grad holdt ting hemmelige. Også i den offentlige forskning. Open science er den rigtige retning. Når man deler og fortæller, hvad man gør, styrker vi reproducerbarheden i forskningen. Det er en af de grundsten, der giver god videnskab og god teknologi,” siger Bjarke Jørgensen, der selv er uddannet fra Aarhus Universitet.

En stor opfordring
Han fortæller, at virksomhederne naturligvis er påpasselige med ikke at afgive forretningshemmeligheder i samarbejdet med andre virksomheder. Det er dog ikke nogen stor bekymring og ikke anderledes end andre forskningssamarbejder.

Han har oplevet at kunne få hjælp til at analysere et stykke gummi hos en anden virksomhed gennem projektet. Emnerne er så brede, at de deltagende firmaer ikke er konkurrenter, men blot sidder med samme udfordringer på hver deres felt.

Det er generelt svært at få Bjarke Jørgensen til at sige noget negativt om Open Science.

”Jeg kan ikke få armene ned. Det eneste negative er, at det ikke er udbredt nok. Vi kan ikke vente med at få mange flere forskere med.”

Open Science er ikke unikt for Aarhus Universitet, og Bjarke Jørgensen så det gerne bredt meget mere ud herhjemme.

”Det er vigtigt, at alle danske forskningsinstitutioner ser det her som en mulighed. Når vi indgår samarbejder med andre universiteter, vil jeg rigtig gerne benytte denne form,” siger han.

Forrige artikel Mål for god undervisning skal stimulere uddannelser Mål for god undervisning skal stimulere uddannelser Næste artikel AU-projekt skal vise vejen for Open Science AU-projekt skal vise vejen for Open Science