Innovationsfonden henter stadig flere midler fra EU

OPGØRELSE: En opgørelse fra Innovationsfonden viser, at fonden i de seneste tre år er blevet stadig bedre til at sikre sig medfinansiering til EU-støttede projekter. 

Innovationsfonden har opgjort data for forskningsprogrammer, som ligger udover EU’s Horizon 2020, som er EU’s store forskningsprogram. Og tallene viser, at der også er betydelig forskningsstøtte, som investeres udenom Horizon 2020-programmet.

Opgørelsen fra Innovationsfonden viser blandt andet, at investeringerne er fordoblet fra 2014-17. I 2014 var antallet af bevillinger 68, hvilket tre år senere var steget til 129 bevillinger. Men også opgjort i kroner er der en pæn stigning fra 126 til 253 millioner.

Der er tale om støtte, hvor EU medfinansierer, så Innovationsfonden støtter med hovedparten af beløbet til bevillingerne. 

Login