Charlotte Sahl-Madsen
Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) har inviteret Liberal Alliance til et møde for at drøfte mulighederne for en uvildig undersøgelse af Penkowa-sagen. (Foto: Søren Hytting/vtu.dk)

Kaotisk drama om uvildig Penkowa-undersøgelse

6. juni 2011 kl. 23:54
ANALYSE: Regeringen pønser muligvis på at lave en aftale med Liberal Alliance om en uvildig undersøgelse af Penkowa-affæren. Dermed kan regeringen frede Videnskabsministeriet og eksminister Helge Sander (V) fra at indgå i undersøgelsen.
| Flere
Intet er givet på forhånd, når det kommer til udviklingen i Penkowa-sagens politiske efterspil.

Der er endnu ikke noget sikkert politisk flertal for en uvildig undersøgelse af Penkowa-affæren, og der er både uenighed og stor forvirring om, hvad der skal undersøges, og hvordan det skal undersøges.

Uventet drejning kan være på vej
Samtidig kan regeringen nu have et motiv til at vende hele sagen på hovedet. Ved at imødekomme Liberal Alliances krav om en uvildig undersøgelse kan den borgerlige regering komme en eventuel rød regering i forkøbet og sikre en undersøgelse, der udelukkende fokuserer på, hvordan ledelsen på Københavns Universitet (KU) har håndteret sagen.

Dermed kan regeringen undgå, at Videnskabsministeriets og den tidligere minister Helge Sanders rolle i sagen bliver en del af undersøgelsen, sådan som rød blok kræver og har truet med at gennemføre, hvis de vinder det kommende valg.

Hidtil har VKO hårdnakket afvist behovet for en uvildig undersøgelse af håndteringen af forløbet. Men med Malou Aamunds (V) farvel til Folketinget og Liberal Alliances overtagelses af mandatet er den parlamentariske situation nu så usikker, at regeringen muligvis er parat til at indgå en aftale med LA.

LA til møde hos ministeren
Klokken 16 i dag tirsdag skal LA's nye folketingsmedlem professor Niels Høiby og den mere politisk garvede Simon Emil Ammitzbøll således mødes med videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen (K) i ministeriet i Bredgade.

Officielt vil ministeren blot give LA en teknisk gennemgang af, hvilke muligheder der er for en uvildig undersøgelse. Men hos oppositionen er man ret overbevist om, at regeringen i virkeligheden vil lave en handel med LA, så rød blok ikke får indflydelse på en eventuel undersøgelse.

LA stillede i sidste uge et beslutningsforslag i Folketinget om en uvildig undersøgelseskommission, der udelukkende fokuserer på, hvordan ledelsen på KU har håndteret sagen.

Uenighed og undersøgelsestype
Det forslag bliver under alle omstændigheder ikke til noget. Hos alle andre end LA mener man, at en årelang kommission er uhensigtsmæssig og et alt for stort maskineri at sætte i værk, sagens størrelse taget i betragtning.

Derfor bliver en eventuel undersøgelse nok nærmere en advokatundersøgelse, der dog har det problem, at der ikke er noget vidneansvar, så kilderne kan afvise at lade sig interviewe og tilmed lyve uden strafansvar.

Men alt det kan regeringen muligvis leve med, hvis blot undersøgelsen og dermed aben bliver placeret hos KU's ledelse og ikke hos hverken Videnskabsministeriet, eksministeren eller den nuværende minister.

Der er med andre ord et højspændt og meget kaotisk drama i gang om en mulig uvildig undersøgelse, som KU's ledelse på Vor Frue Plads sikkert følger med nogen ængstelse.

Der er altså uenighed om, hvem der skal undersøges: KU eller både KU og ministeriet. Hvordan det skal undersøges: En kommissionsundersøgelse, en advokatundersøgelse eller en helt tredje model.

Intet flertal på plads endnu
Sidst men ikke mindst er det fortsat usikkert, om der overhovedet kan samles flertal for en uvildig undersøgelse. Selv hvis regeringen og LA bliver enige om en model, skal Dansk Folkeparti have vredet armen rundt og stemme for en uvildig undersøgelse, som partiet hidtil har været stærkt imod og omtalt som helt overflødig.

Hvis LA i stedet satser på at samle et flertal uden om regeringen, så er der heller ikke her et sikkert flertal i sigte, sådan som flere medier ellers har påstået.

VKO har sammen med kristendemokraten Per Ørum Jørgensen, der hidtil har været imod en undersøgelse, fortsat 88 mandater tilsammen, mens den øvrige opposition og de to løsgængere, Pia Christmas-Møller og Christian H. Hansen fra partiet Fokus, kun har 87 mandater.

Kun hvis man medregner de fire nordatlantiske mandater (hvoraf de tre er røde), er der et flertal uden om VKO og Per Ørum. Men de nordatlantiske mandater blander sig normalt ikke i dansk indenrigspolitik.

Usikkerheden om nordatlantisk indblanding og en ubehagelig afhængighed af løsgængere kan dog muligvis få regeringen til at sadle om og indgå en aftale med LA om en uvildig undersøgelse af Penkowa-sagen.

En undersøgelse, der i givet fald vil skulle lægges oven i Kammeradvokatens undersøgelse, Rigsadvokatens undersøgelse og flere andre igangværende undersøgelser om påstået videnskabelig uredelighed.

MODTAG ET DAGLIGT NYHEDSBREV FRA ALTINGET.DK