Læs vækstteamets 17 anbefalinger

DOKUMENTATION: Vækstteamet for life science med Kåre Schultz i spidsen har nu lanceret 17 hovedanbefalinger, som har til sigte at understøtte life science-områdets fortsatte udvikling inden for forskning, innovation og produktion. Læs dem her.

Regeringen nedsatte i juni sidste år et vækstteam for life science bestående af ti eksperter på området. Vækstteamets centrale formål er at give anbefalinger til, hvordan Danmark fremover kan skabe vækst og øge eksporten af lægemidler og medicoprodukter. Fredag eftermiddag præsenterede vækstteamets 17 hovedanbefalinger, som du kan læse her. 

Anbefaling 1: Danmark skal afsætte flere ressourcer, målrette den offentlige forskning samt øge den private forskning, som er grundlaget for innovation i dansk life science. Samtidig skal uddannelse af højtkvalificerede forskere til den private og offentlige sektor styrkes. Konkret foreslås det, at:

Anbefaling 2: Koordination af klinisk forskning i Danmark samles ét sted under det nuværende NEXT samarbejde, der udvides til en landsdækkende organisation omfattende alle kliniske områder. Det nye NEXT 2.0 forankres mellem stat, regioner og virksomheder, og mulighederne for klinisk forskning på hospitalerne styrkes. Konkret foreslås det, at:

Login