Mindeord: Fhv. rektor på RUC Bent C. Jørgensen (79)

MINDEORD: Lektor i fysik ved RUC Jens Højgaard Jensen og professor emeritus i matematik og matematikkens didaktik Mogens Niss skriver mindeord om fhv. rektor på RUC Bent C. Jørgensen. 

Skrevet af lektor i fysik ved RUC Jens Højgaard Jensen og professor emeritus i matematik og matematikkens didaktik Mogens Niss.

Bent C. Jørgensen blev uddannet ved Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet med speciale i eksperimentel kernefysik. Han var aktiv på adskillige fronter inden for fysik, studiereformer, universitetspolitik samt freds- og konfliktforskning, før han i 1972 lod sig ansætte ved Roskilde Universitetscenter, som det hed dengang, og derved blev en af RUC’s grundlæggere og nøglepersoner igennem mange årtier. Han var således rektor for RUC i de afgørende og højst turbulente år i anden halvdel af 1970’erne, da RUC for en tid var sat under administration af undervisningsminister Ritt Bjerregaard (S) og udstyret med et såkaldt eksternt rektorat, samtidig med at Bent var valgt rektor. Det er i betydelig grad Bent Jørgensens fortjeneste, at RUC, herunder naturvidenskaben på RUC, kom styrket ud af disse vanskeligheder, blandt andet i kraft af den såkaldte pakkeløsning, som Bent var en hovedkraft i udformningen og iværksættelsen af. I de mange år Bent Jørgensen ikke var rektor, var han en vidsynet dekan, institutbestyrer og institutleder og medlem af adskillige styrende organer samt en højt skattet underviser og vejleder for et stort antal studerende inden for fysik og naturvidenskab. Han var desuden i alle årene aktiv i mangfoldige komiteer og bestyrelser uden for RUC.

Man gik aldrig forgæves til Bent, når hans deltagelse i komplicerede og delikate foretagender, der krævede pragmatisk overblik og besindighed, var efterspurgt. Trods en udtalt beskedenhed og mangel på fremfusenhed stillede han sig meget gerne til rådighed for fællesskabet, også på uriasposter, tænkte altid taktisk klart og langt og bevarede hovedet koldt, også når det billedlig talt blev varmt rundt om ham. Som mange ældre universitetsfolk bevarede han en romantisk, men fast tro på det gode arguments politiske styrke. Når den tro blev gjort til skamme, kunne han være umådelig skarp, og nu og da bidende, men mistede aldrig sin afvæbnende og veludviklede sans for humor.

Login