Ny debat: Hvordan skal et moderne filosofikum se ud?

DEBAT: Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) har luftet muligheden for at genindføre et moderne filosofikum på tværs af uddannelsessektoren. Er der overhovedet behov for det? Og hvordan skulle det i så fald se ud? Mød debatpanelet her.

Skal alle studerende på videregående uddannelser bestå et filosofikum-forløb?

Det foreslår uddannelses- og forskningsminister, Søren Pind (V), at man genindfører, for at skabe “en fælles forståelse af, hvad vi er for en størrelse”.

Et lignende fag blev afskaffet i 1971, hvor de studerende skulle bestå et forløb med filosofihistorie og logik. Dengang var det kun de universitetsstuderende, der skulle igennem forløbet, men nu foreslår Søren Pind, at man i stedet laver en tilpasset udgave på tværs af de korte-, mellemlange og lange uddannelser.

Den nye udgave af filosofikum-faget skal være grundlaget for dannelse i en 2017-udgave, mener Pind.

“Dannelse er den intuitive fælles forståelse af ting. Jo mindre vi har af det, jo mindre forståelse, jo mindre fællesskab, jo mindre har vi," siger ministeren.

Men er der overhovedet behov for at indføre et nyt filosofikum-forløb? Og hvordan skulle et sådan i så fald se ud?

Det har Altinget spurgt en række debattører om.

Mød panelet her:

Lia Leffland
Akademidirektør i ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, siden 2012. Tidligere kontorchef i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Har en kandidatgrad i kemi fra DTU.

Dan Zahavi
Professor på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Har en doktorgrad i filosofi fra KU.

Christian Mathiasen
Rektor på Erhvervsakademi Aarhus. Næstformand i Rektorkollegiet i Danske Erhvervsakademier. Er uddannet i cand.merc. i marketing og management fra Aarhus Universitet.

Harald Mikkelsen
Formand for Danske Professionshøjskoler siden 2014. Derudover har Harald Mikkelsen siden 2007 været rektor for VIA University College. Han har en cand.scient. og ph.d. i geologi fra Aarhus Universitet.

Johnny Laursen
Dekan for Arts-fakultetet på Aarhus Universitet siden 2014. Tidligere prodekan for forskning og internationalisering på AU. Er uddannet historiker fra Aarhus Universitet.

Charlotte Rønhof
Underdirektør i Dansk Industri og har ansvaret for uddannelse, forskning og mangfoldighed. Har arbejdet både i det private erhvervsliv og som forsker på DTU. Hun er uddannet mejeriingeniør fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og har desuden en HD i ledelse, organisation og strategi fra CBS.

Maja Horst
Institutleder på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på Københavns Universitet. Maja Horst har en PhD i Videnssociologi fra CBS.

Hans Hauge
Lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Har en doktorgrad i filosofi og har bl.a. skrevet flere bøger om teologi og religion.

Flemming Besenbacher
Bestyrelsesformand i Calrsbergfondet. Er derudover også Formand for bestyrelsen i Carlsberg A/S, formand for bestyrelsen i Carlsberg Laboratorium og formand for bestyrelsen i Tuborgfondet. Næstformand for bestyrelsen på Det Nationalhistoriske Museum og næstformand for bestyrelsen i Innovationsfonden.

Lene Dammand Lund
Rektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK). Lene Dammand Lund har været rektor siden 2012. Hun er uddannet arkitekt.

Forrige artikel Forskere: Vi har brug for en ny videnskabelig dannelse  Forskere: Vi har brug for en ny videnskabelig dannelse  Næste artikel Dansk Byggeri: Uddannelsesloftet må ikke dø forgæves Dansk Byggeri: Uddannelsesloftet må ikke dø forgæves
Rigsrevisionen kritiserer Niels Bohr-byggeriet

Rigsrevisionen kritiserer Niels Bohr-byggeriet

KRITIK: Manglende afklaring af brugernes krav og ændringer i planen, der ikke blevet skrevet kontrakter for, er de centrale punkter i en kritisk rapport om KU's Niels Bohr-bygning, der er blevet mere end dobbelt så dyrt som forventet og mere end fire år forsinket.