Overblik: Sådan ser lovprogrammet om forskning og videregående uddannelse ud

LOVPROGRAM: Danmarks Innovationsfond skal have nyt lovgrundlag til februar, som skal tydeliggøre, at fondens opgave er at understøtte grøn omstilling i Danmark. Derudover skal Studievalg Danmarks vejledningsområde udgives. Se hele lovprogrammet, der vedrører forskning og videregående uddannelse her.

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen fremlagt sit lovprogram for folketingsåret 2020/2021.

Lovprogrammet byder både på et lovforslag, det skal gøre det muligt for videregående uddannelser at oprette adgangskurser på gymnasialt niveau for erhvervsuddannede og et lovforslag, der skal understøtte en geografisk spredning af velfærdsuddannelser. Som noget af det første kommer der også et lovforslag, som midlertidigt hæver virksomheders fradrag for udgifter forbundet med forsøgs- og forskningsvirksomhed.

Se hele listen over lovforslag her, samt regeringens beskrivelse af dem. Forslagene er sorteret kronologisk.

Login